Ympäristökeskuksen lausunto Katajanokanlaiturin hotellista

Ympäristökeskus toteaa lausunnossaan 20.5.2009, että valtakunnallisesti arvokkaan ympäristön ominaispiirtisiin nähden muun suunnittelun on oltava alisteista. Esitetyssä suunnitelmassa hotellihanke dominoi kaupunki- ja maisemakuvaa ja on ristiriidassa kultuurimaiseman ja kaupunkikuvallisten arvojen kanssa. Rakennuksen "ristimäinen muoto korostuu paikassa erityisen voimakkaasti ja jopa aggressiivisesti maisemaan työntyvillä sakaroillaan". Hotellirakennus on sopimaton paikalle niin mittakaavaltaan, korkeudeltaan kuin muodoltaan. Lue koko lausunto, pdf (1011.31 KB)