Vuosikokous 27.2.2006

Katajanokkaseuran vuosikokous 2006 pidettiin Keskon tiloissa 27.2.2006. Kokouksen jälkeen keskusteltiin mm. terveysaseman kohtalosta, uusista rakennushankkeista ym.

Pöytäkirja:

Katajanokkaseuran vuosikokous 27.2.2006 klo 18-20

 

 1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Seuran puheenjohtaja Marja Karppanen avasi kokouksen, joka todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 1. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Laakkonen ja sihteeriksi Helena Alkula

 

 1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Kimmo Hyvärinen ja Unto Järvinen.

 

 1. Vuoden 2005 toimintakertomus

Seuran sihteeri Helena Alkula luki vuosikertomuksen (liite). Vuosikertomus hyväksyttiin yksimielisesti (kohta 6). – Tässä yhteydessä esiteltiin myös paikalla olleet johtokunnan jäsenet.

 

 1. Vuoden 2005 tilinpäätös

Seuran taloudenhoitaja Martin Bunders esitteli vuoden 2005 tilinpäätöksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti (kohta 6).

 

 1. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle

Johtokunnalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.

 

 1. Toimintasuunnitelma vuodelle 2006

Puheenjohtaja Marja Karppanen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2006 (liite).

Asukasiltojen ajankohtia ajatellen kehotettiin ottamaan huomioon Suomen EU-puheenjohtajuuskausi ensi syksynä. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 1. Jäsenmaksun suuruus 2006

Johtokunta esitti, että jäsenmaksut pidetään ennallaan eli henkilöjäsenen maksu olisi 10 ja yhteisöjäsenen 40 euroa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 1. Talousarvio vuodelle 2006

Seuran taloudenhoitaja esitteli talousarvion, joka vahvistettiin yksimielisesti.

 

 1. Seuran kokouksen koollekutsumistapa

Johtokunnan esitys, että vuosikokouksen koollekutsumistapa pidetään entisenä eli lähetetään Katajanokan Kieku –lehtinen jokaiseen katajanokkalaiseen talouteen, hyväksyttiin.

 

 1. Seuran puheenjohtajan valinta

Tuula Palaste-Eerola valittiin yksimielisesti seuran uudeksi puheenjohtajaksi.

 

 1. Uusien johtokunnan jäsenten valinta

Johtokuntaan valittiin erovuoroisista uudestaan Martin Bunders, Unto Järvinen, Marja Karppanen ja Erkki Leimu. Uusina jäseninä valittiin Denise Anner, Mattias Bremer, Kirsti Tolvanen ja Irmeli Wallden-Paulig.

 

 

 1. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Tilintarkastajiksi valittiin Ingrid Heickell ja Leo R. Hertzberg, varalle Jussi Tammelin ja Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö

 

 1. Muut asiat, keskustelu

Kokouksen aluksi johtaja Erkki Heikkinen toivotti kokouksen osallistujan Kesko Oyj:n puolesta tervetulleiksi ja kertoi lyhyesti Keskon viime vuodesta sekä näkymistä historiaa sivuten.

 

Erityisesti ilahduttava uutinen oli Pikkolo-kaupan toiminnan jatkuminen K-marketina.

 

Kokouksen jälkeen Marja Karppanen kertoi mm. Armi-hankkeen hautaamisesta: Katajanokalle suunniteltua ja arkkitehtuurikilpailutettua arkkitehtuurin ja muotoilun taloa ei tulla rakentamaan. Seuran uusi puheenjohtaja Tuula Palaste kertoi, että tullaan selvittämään mihin tarkoitukseen tämä nykyinen Postin tontti aiotaan varata. Keskustelussa tuotiin esille, että pitäisi yrittää varmistaa postin pysyminen Katajanokalla. Esille tuotuja ideoita mm.: esim. Kesko voisi varata tontin, johon voitaisiin rakentaa merellinen suuri hyvä kauppa ja sen yhteyteen Alko.

 

Pahoiteltiin Vironniemen terveysaseman menetystä. Terveyslautakunnan päätöksestä on tehty kunnallisvalitus, jonka Katajanokkaseura sekä muut lähikaupunginosien asukas- ja kaupunginosaseurat ovat allekirjoittaneet. Toisaalta tuotiin myös esille, että on myös tärkeää, että palvelut saa samasta paikasta. Laboratorio ilmeisesti joka tapauksessa irrotetaan terveysasemasta.

 

Enson talo: rakennusta ei tulla suojelemaan rakennussuojelulain nojalla, mutta asemakaavassa kyllä. Kuinka paljon kiinnostavia sisätiloja tullaan kaavassa suojelemaan, on vielä auki.

 

Keskusteltiin lisäksi HKL:n entisestä varikkoalueesta: mitä paikalle on tulossa? Mastokadun alueelle rakennettava kortteli on rakenteilla, tontit myytiin huutokaupalla. Tontille rakentaa mm. kuntien eläkevakuutus.

 

Ns. Merikadettikoulun talon kohtalo: Hgin hallinto-oikeus käsittelee asiaa 3.3.2006. Valitusoikeus hallinto-oikeuden päätöksestä KHO:een lienee ainoastaan viereisen tontin omistajalla As. Oy Katajanokan Amiraalilla.

 

Oli kuultu, että Katajanokka-aiheinen kirja, Lauri Putkonen toimittajanaan, ehkä vielä ilmestyy tänä vuonna.

 

Marja Karppanen kertoi, että vankilakiinteistön rakentamisen on tarkoitus alkaa alkukesästä. Katajanokkaseura pyrkii järjestäämään asukasillan kesäkuussa. Hotelli on tarkoitus avata vapuksi 2007.

 

Uusi puheenjohtaja Tuula Palaste päätti kokouksen klo 20.15.

 

 

Risto Laakkonen, puheenjohtaja                            Helena Alkula, sihteeri

 

Pöytäkirjan tarkastajat

 

 

Kimmo Hyvärinen                                               Unto Järvinen