Vuosikokous 29.2.2016

Vuosikokous 29.2.2016 klo 18-18:45 Hotel Katajanokka

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Laakkonen ja sihteeriksi Helena Alkula. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Kati Laasonen ja Rea Anner.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on toimitettava jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsut lähetettiin kirjeitse 19.2.2015. Lisäksi kutsun saivat Katajanokkaseuran sähköpostilistalla olevat henkilöt. Kokouksesta on myös tiedotettu seuran verkkosivuilla osoitteessa skatta.fi ja Facebookin kautta.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden vahvistaminen
Kokous todettiin sääntöjen mukaan koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste-Eerola esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2015, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

5. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä
Rahastonhoitaja Helena Alkula esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2015. Tilinpäätös hyväksyttiin yksimielisesti.

6. Käsitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2016 ja päätetään sen hyväksymisestä
Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste-Eerola esitteli toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

7. Käsitellään talousarvio ja päätetään sen hyväksymisestä
Helena Alkula esitteli talousarvion vuodelle 2016. Talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti.

8. Määrätään jäsenmaksun suuruus
Johtokunta esitti jäsenmaksun pitämistä samana kuin ennenkin. Jäsenmaksu on ollut 20 euroa/henkilöjäsen ja 50 euroa/yhteisöjäsen. Päätettiin johtokunnan esityksen mukaan.

9. Päätetään seuran kokousten koollekutsumistavasta
Johtokunta esitti, että pidetään samana kuin ennenkin: jäsenille lähetetään kutsu. Lisäksi ilmoitetaan seuran verkkosivuilla ja sähköpostitse. Päätettiin esityksen mukaan.

10. Valitaan seuran johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
Puheenjohtajaksi valittiin Tuula Palaste-Eerola.

11. Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten jäsenten tilalle
Erovuorossa olleet Martin Bunders, Aurora Heickell, Marja Karppanen, Kati Laasonen, Erkki Leimu, Kirsti Tolvanen ja Irmeli Wallden-Paulig valittiin uudestaan johtokuntaan. Uusiakin jäseniä valittiin: Anita Higgins ja Tarja Djateu.

12. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa
Tilin- ja toiminnantarkastajiksi valittiin Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö ja Ingrid Heickell.

13. Käsitellään muut asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä päivää ennen kokousta.
Tällaisia asioita ei ollut.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:45.

_ _ _ _ _ _

Kokoukseen osallistui 60 katajanokkalaista.

Ennen kokousta Hotel Katajanokan johtaja Hanna Kiuru toivotti katajanokkalaiset tervetulleeksi ja kertoi, että Hotel Katajanokka on itsenäistynyt toimittuaan ensimmäiset kymmenen vuotta Best Western – hotellina.

Kokouksen jälkeen

Marianne Mäkelä/Korjaamo Group Oy kertoi ensi kesänä avattavasta Allas-merikylpylästä. Kylpylässä tulee olemaan kaksi ”hanavesi”allasta ja yksi merivesiallas, johon vesi tulee puhdistettuna Katajanokan pohjoispuolelta. Lisäksi paikalle tulee mm. kahvila ja muutakin toimintaa, esimerkiksi joogaa sekä ulkoilmakuntosali. Rakentamisessa käytetään pääosin kuusipuuta. Rakennukset uitetaan paikalle. Mm. kahvilaan ja näköalatasanteelle on vapaa pääsy. Lippu altaille tulee maksamaan aikuisille 9 euroa, lapsille 6.

Talviajaksi suunnitellaan mm. liukumäkeä lapsille; myös yksi allas on lämmitettynä ja hupulla varustettuna auki talvisin. Allasalue pidetään auki koko vuoden.

Kaupungin lupa on saatu kahdeksaksi vuodeksi, jonka jälkeen katsotaan, onko paikalle tulossa muuta, ja kuinka suosituksi allas on kehittynyt, ja päätetään mahdollisesta jatkosta.

Sini Parikka/Ympäristötaiteen säätiö kertoi Tove Janssonin puistoon suunniteltavasta muistomerkistä. Tove Janssonilla ei ole missään Helsingissä muistomerkkiä, joten hanke sopii hyvin Toven lapsuuden leikkipuistoon, joka on seuran aloitteesta nimetty uudestaan muutama vuosi sitten.

Perinteisestä muistomerkistä poikkeavan hankkeen suunnittelu on käynnistynyt loppuvuodesta 2015. Tarkoitus on järjestää kansainvälinen avoin ideakilpailu, jossa on kaksi osaa. 2016 otetaan vastaan ehdotuksia, joista toista osaa varten valitaan viisi. Ideoista järjestetään Suomen juhlavuonna 2017 näyttely. Toisen vaiheen ja voittajan ratkettua suunnitelma on valmis ja rakennetaan 2018.
Hankkeen ohjausryhmässä on mukana Katajanokkaseuran lisäksi Moomin Characters Oy, Suomen taiteilijaseura, maisema-arkkitehtiliitto, Helsingin taidemuseo HAM ja rakennusvirasto. Puistosta on tilattu puistohistoriallinen selvitys, joka on viittä vaille valmis julkaistavaksi.

Hanke on tarkoitus rahoittaa kulttuurirahastojen ym. avustuksilla, yritysyhteistyöllä ja yhteisörahoituksella, suunniteltu kustannus on 800.000 euroa.