Vuosikokous 28.2.2013

Katajanokkaseuran vuosikokous 28.2.2013 klo 18-20:20
Hotelli Katajanokka, ent. vankilan kirkkosali

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste-Eerola avasi kokouksen. Kokous todettiin sääntöjen ja vuoden 2012 vuosikokouksen päätöksen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Laakkonen ja sihteeriksi seuran sihteeri Helena Alkula.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Aurora Heickell ja Risto Jaakkola

4. Vuoden 2012 toimintakertomus

Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste-Eerola esitteli vuoden 2012 toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin.

5. Vuoden 2012 tilinpäätös

Seuran rahastonhoitaja Susanna Widlund esitteli tilinpäätöksen, joka hyväksyttiin.

6. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle

Johtokunnalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Puheenjohtaja Tuula Palaste-Eerola esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2012.

Tässä yhteydessä keskustelua käytiin mm. kaupunkiviljelystä, Katajanokan puistojen kunnosta ja villistä pysäköinnistä puistoalueilla – Katajanokan kärjen alue tulisi kunnostaa, voisiko Ehrensvärdin lautan tienoille saada jopa koirapuiston? Lisäksi keskustelua herätti rakennusviraston organisoima puistokummitoiminta, minne uimapaikkaa voisi kaupungilta toivoa, mihin toivottuja ulkoliikuntavälineitä kannattaisi sijoittaa sekä koirien (ja ihmisten) jätökset. Paljon kannatusta sai ehdotus ahkerammasta tervehtimisen aloittamisesta Katajanokalla. Myös kirjava satama –suunnitelmat ja toteutuksen aikataulu herättivät keskustelua. Lisäyksenä toimintasuunnitelmaan siitä erehdyksessä pois jäänyt kohta: seura osallistuu ravintolapäivään toukokuussa.

8. Jäsenmaksun suuruus 2013

Jäsenmaksu päätettiin pitää samana kuin ennenkin eli 15 euroa/henkilöjäsen ja 50 euroa/yhteisöjäsen.

9. Talousarvio vuodelle 2013

Hyväksyttiin hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2013.

10. Seuran kokouksen koollekutsumistapa

Päätettiin pitää entisenä: jäsenille lähetetään kutsu kirjeitse. Tämän lisäksi jaetaan Katajanokan talouksiin joukkojakeluna Katajanokan kieku -tiedotuslehtinen.

11. Seuran puheenjohtajan valinta

Seuran puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tuula Palaste-Eerola.

12. Uusien johtokunnan jäsenten valinta

Valittiin uudestaan johtokuntaan erovuoroisista Helena Alkula, Rea Anner, Kimmo Hyvärinen, Sinikka Harpf, Risto Jaakkola, Jussi Nilsson, Kaisa Väisänen ja Susanna Widlund.

13. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta

Toiminnantarkastajiksi valittiin Ingrid Heickell ja Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö.

14. Muut asiat, keskustelu

Muita asioita päätettäväksi ei ollut esitetty sääntöjen määräämässä ajassa.

– – –

Kokouksen jälkeen Risto Heikkinen Helsingin kiinteistövirastosta kertoi maailmanpyörähankkeesta, Katajanokanlaiturin tyhjälle tontille, jonka lähistöllä on mm. Helsingin suosituin charterlaivojen laituri (tämänhetkisen tiedon mukaan on tulossa 45 alusta ensi kesänä). Heikkinen kertoi, että maailmanpyörän idea on elävöittää aluetta, ja täten hanke niveltyy torikortteleiden elävöittämissuunnitelmiin. Todennäköisesti laitetta varten on tehtävä paalutus; paalutuksesta ja olosuhteiden tutkimisesta vastaa tontin vuokraaja. Laite on yli 50 metriä korkea, painaa 270 tonnia, ja siinä on 36 kabiinia. Heikkinen kertoi, että saksalainen valmistaja pystyy tekemään teknisesti vaativia laitteita; osat tuodaan paikalle rekoilla, peruselementti nostetaan perustusten päälle, jonka jälkeen kevyemmät lohkot nostetaan paikalleen. Rakentamisaika on 5-7 vuorokautta. Yhden gondolin kapasiteetti on 8 henkilöä (ovat samanlaisia kuin Levillä olevat lämmitetyt kabiinit). Tietyt vaunut ovat myös esteettömiä. Kaikki kabiinit on mahdollista poistaa kahden tunnin aikana. Ensimmäinen varauspäätös tehty 2,5 vuodeksi. Yrittäjien tavoitteena on avata laite vapuksi.

Kysyttiin mm. äänestä ja melusta sekä tontinvuokrasta, joka on 2.500 euroa. Heikkinen kertoi, että laite ei periaatteessa sinänsä pidä ääntä, mutta siihen liittyy jonkinlainen äänentoistolaitteisto. Yrittäjä maksaa paalutukset ynnä muut rakentamiseen liittyvät kulut. Kaupunkikuvallisesti on tärkeää saada eloa myös torikortteleiden liepeille; olennaista on, että toiminta on väliaikaista ja tässä tapauksessa lyhytkestoista. Tarkoitus on, että kaupunki ei maksaa mitään suunnittelusta tai rakentamisesta.

Olli Sirén N2 Helsinki Oy:stä kertoi mielenkiintoisista suunnitelmista samalle tontille, jossa tällä hetkellä parkkialue ja puretun rakennuksen perusta; suunnitelmat eivät vielä ole täysin valmiita tai valmiiksi neuvoteltuja; toteutuskumppaneiden haku on käynnissä – mutta ehkä jo ensi vuonna? Ideaan kuuluu kelluvia uimaloita ja ravintoiloita, kahviloita ja kioskeja uimarannan lisäksi. Suunnitelmissa on kaksi makeanvedenallasta ja yksi merivesiallas, yksi altaista lapsille. Tarkoitus on rakentaa materiaaleista, joissa ympäristö otettu huomioon ja jotka voidaan käyttää uudestaan; jatkokäyttöä voisi esim. tarjota valmistuva Jätkäsaari.

Hanke julkistettiin, kun maailmanpyörähanke nopeasti tuli julki, mutta mitään kiistaa näiden kahden hankkeen välillä ei tule nähdä: hankkeiden yhdistäminen ei ole mahdotonta. Jos kaikki menee hyvin, Platta voisi avautua jo vappuna 2014. Hankkeen tulisi olla 5-vuotinen, jotta se voisi toimia taloudellisesti.

Kysyttiin mm. tuleeko alueelle hiekkaa, entä urheilumahdollisuuksia, beach volley, melonta? Kysyttiin myös, miten estetään meriveden sekoittumattomuus makeaan veteen, kun etelätuuli on voimakas. Sirén totesi, että tämä on selvitettävä kysymys, samoin kuin se, mitä talvella jäät aiheuttavat. – Mikä on hankkeen suhde kaupunkiin, onko kauppa jo sovittu? Olli Sirén: ei ole vielä mitään varausta paikkaan, maailmanpyöräprosessi on kesken. Kun suunnitelmat saadaan valmiiksi, seuraa sopiminen kiinteistöviraston kanssa tarkemmasta alueesta. N2 aikoo perustaa firman, johon yhteistyökumppanit tulevat osakkaiksi rakentamaan Plataksi ristittyä hanketta.
-Kesällä hyvä, miten talvella, joka on niin pitkä? Sirén: Haluaisimme, että kaupunki lähtee mukaan miettimään tätä; idea voisi olla esim. Rautatientorin jääpuisto, voitaisiinko siirtää tälle alueelle? Yhteistyötä kaupungin kanssa toivotaan.