Vuosikokous 27.2.2017

Vuosikokous 27.2.2017 klo 18-18:45 Flytour xd:n elokuvateatterissa

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Laakkonen ja sihteeriksi Helena Alkula. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Kati Laasonen ja Rea Anner.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on toimitettava jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsut lähetettiin kirjeitse määräajassa. Lisäksi kutsun saivat Katajanokkaseuran sähköpostilistalla olevat henkilöt. Kokouksesta on myös tiedotettu seuran verkkosivuilla osoitteessa skatta.fi ja Facebookin kautta.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden vahvistaminen
Kokous todettiin sääntöjen mukaan koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2016, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

– Tässä yhteydessä keskusteltiin linnunpönttöjen sijoittamisesta mahdollisimman oikein.

5. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä
Rahastonhoitaja Helena Alkula esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2016. Tilinpäätös hyväksyttiin ja johtokunnalle annettiin vastuuvapaus yksimielisesti.

6. Käsitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2017 ja päätetään sen hyväksymisestä
Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste esitteli toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

7. Käsitellään talousarvio ja päätetään sen hyväksymisestä
Helena Alkula esitteli talousarvion vuodelle 2017. Talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti.

8. Määrätään jäsenmaksun suuruus
Johtokunta esitti jäsenmaksun pitämistä samana kuin ennenkin. Jäsenmaksu on ollut 20 euroa/henkilöjäsen ja 50 euroa/yhteisöjäsen. Päätettiin johtokunnan esityksen mukaan.

9. Päätetään seuran kokousten koollekutsumistavasta
Jotta säästäisimme hieman postimaksuista, johtokunta esitti, että keväällä jäsenmaksujen lähettämisen yhteydessä kysytään kaikilta sähköpostiosoite vuosikokouskutsun lähettämistä varten. Niille, jotka eivät ilmoita sähköpostiosoitetta, lähetetään kutsu postin välityksellä. Ja: jäsenille lähetetään kutsu. Lisäksi ilmoitetaan seuran verkkosivuilla ja sähköpostitse. Päätettiin esityksen mukaan.

10. Valitaan seuran johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
Puheenjohtajaksi valittiin Tuula Palaste.

11. Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten jäsenten tilalle
Erovuorossa olleet Helena Alkula, Rea Anner, Kimmo Hyvärinen, Sinikka Harpf, Sirpa Pääsky ja Aarno Teittinen valittiin uudelleen.

12. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa
Tilin- ja toiminnantarkastajiksi valittiin Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö ja Ingrid Heickell.

13. Käsitellään muut asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä päivää ennen kokousta. 
Tällaisia asioita ei ollut.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:55.

Risto Laakkonen                                                                           Helena Alkula
Puheenjohtaja                                                                                Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Kati Laasonen                                                                               Rea Anner

_ _ _ _ _ _

Kokoukseen osallistui noin 50 katajanokkalaista.

Ennen kokousta Flytour Helsingin operatiivinen johtaja Pipsa Vehmanen kertoi elokuvateatterin toiminnasta.

Kokouksen jälkeen Suomi 100 -suurlähettiläs Pekka Huhtaniemi kertoi juhlavuoden ohjelmasta. Teema on yhdessä – tillsammans; kansalaisten itse tuottama ohjelma takaa monipuolisuuden ja rikkauden.

Juhlavuoden tunnuksia saavat käyttää viralliset yhteistyökumppanit, joilta edellytetään juhlavuoden esille tuomista sekä jotakin Suomea hyödyttävää tekoa.

Erilaista ohjelmaa, sekä yritysten että kansalais- on paljon. Presidentti tulee kiertämään kaikki maakunnat. Viimeisellä viikolla, juuri ennen itsenäisyyspäivää, on jokin suuri kansallinen tapahtuma joka päivä eri puolilla Suomea.

UM on luopumassa Kehitysyhteistyötalosta, kaikki toiminta tullaan keskittämään Merikasarmiin.

Seuran puheenjohtaja kertoi tarkemmin seuran tulevasta Suomi 100 -juhlavuoden suuresta Syödään yhdessä -tapahtumasta elokuussa Merisotilaantorilla.