Vuosikokous 25.2.2014

Katajanokkaseuran vuosikokous 25.2.2014 klo 18-20:30
Kirkkohallituksen juhlasali

Pöytäkirja:

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Seuran varapuheenjohtaja Aurora Heickell avasi kokouksen. Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomas Rytsölä ja sihteeriksi Helena Alkula.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Esko Kahri ja Kirsti Katz.

4. Vuoden 2013 toimintakertomus
Aurora Heickell esitteli toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin.
-Keskustelussa seuran vuosijulkaisu Katajanokan Kaiku sai kiitosta. Kaiun päätoimittaja Aurora muistutti, että Kaiun foorumi on vapaa: kirjoituksia toivotaan.
Tiedotukseen toivottiin parannusta, esimerkiksi seuran verkkosivujen entinen keskustelupalsta oli vilkkaampi kuin nykyinen. Seuran olisi syytä myös olla Facebookissa.

5. Vuoden 2013 tilinpäätös
Seuran rahastonhoitaja Susanna Widlund esitteli tilinpäätöksen, joka hyväksyttiin.

6. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle
Johtokunnalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014
Aurora Heickell esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2014, joka hyväksyttiin.
– Ehdotettiin Katajanokka-paidan hankkimista, esimerkiksi seuran juhlavuoden 2015 kunniaksi.

8. Jäsenmaksun suuruus 2014
Kokous päätti nostaa jäsenmaksua viidellä eurolla 20 euroon henkilöjäseniltä. Yhteisöjäsenten maksu pysyy johtokunnan esityksen mukaisena eli 50 eurossa.
– Tässä yhteydessä esitettiin, että myös viljelylaatikon hintaa voisi nostaa 15 eurosta 20 euroon.

9. Talousarvio vuodelle 2014
Hyväksyttiin johtokunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2013. – Todettiin tässä vaiheessa, että kaupunki ei avusta toimintaa. Pohdittiin myös, voisiko Kinokka olla jotenkin mukana taiteiden yössä elokuussa.

10. Seuran kokouksen koollekutsumistapa
Päätettiin pitää entisenä.
– Johtokunta sai tehtäväkseen tutkia, miten sähköpostia voitaisiin hyödyntää tiedottamisessa paremmin.

11. Seuran puheenjohtajan valinta
Seuran puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tuula Palaste-Eerola.

12. Uusien johtokunnan jäsenten valinta
Erovuorossa olleet Aurora Heickell, Erkki Leimu, Martin Bunders, Marja Karppanen, Kati Laasonen, Kirsti Tolvanen ja Irmeli Wallden-Paulig valittiin uudestaan. Johtokunnasta eronneen Kaisa Väisäsen tilalle valittiin Anna Eloaho.

13. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta
Toiminnantarkastajiksi valittiin Ingrid Heickell ja Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö, varalle Airi Jaro ja Sirpa Pääsky.

14. Muut asiat
Muita asioita päätettäväksi ei ollut esitetty sääntöjen määräämässä ajassa.

– – –

Kokoukseen osallistui 42 henkilöä.

Kokouksen jälkeen Kirkkohallituksen selvitysmies Jukka Laurila kertoi, että Kirkkohallitus muuttaa syksyllä Eteläranta 8:aan. Kirkon keskusrahaston omistamat talot Satamakatu 9 ja 11 sekä Luotsikatu 1a ja 1 myydään ja muutetaan asuintaloiksi; Kirkkohallitus osti rakenuukset aikoinaan Pauligilta, myöhemmin tiloihin on muuttanut myös kirkon ulkomaanapu. Quorum rahastoyhtiön johtaja Kristian Warras kertoi projektin rahoittamisesta, arkkitehdit Pave Mikkonen ja Marttiina Vierimaa esittelivät rakennuksia kuvin sekä alustavia suunnitelmia. Kun kaavamuutos muiden kuin Luotsikatu 1:n rakennuksen osalta on valmis, asunnot voisivat valmistua alustavasti 2017. Suunnitelmassa on kaikenkokoisia asuntoja n. 40 m2 (mahdollisesti jopa) 300 m2:iin, yhteensä noin 100 kpl. Jukka Laurila lupasi, että syksyllä Kirkkohallituksen muuton jälkeen järjestetään kiertokäynti ainakin erityistä kiinnostusta herättäneseen Gesellius-Lindgren-Saarisen piirtämään Luotsikatu 1:n rakennukseen.