Vuosikokous 24.2.2020

Aika: 24.2.2020 klo 18.00 – 20.22
Paikka: Allas Sea Pool, ltämerikeskus1.                       

1.                        Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste avasi kokouksen ja kertoi aluksi, että pitkäaikaisen kunniajäsenen Risto Laakkosen terveys on heikentynyt niin, että hän on joutunut saattohoitoon.

2.                        Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on toimitettava jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsut lähetettiin jäsenille sekä postin välityksellä että niille jäsenille, jotka ovat Katajanokkaseuran sähköpostilistalla. Kokouksesta on myös tiedotettu seuran verkkosivuilla osoitteessa skatta.fi ja Facebookin kautta. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3.                        Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomas Rytsölä ja sihteeriksi Martin Bunders.

4.                        Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Sirpa Pääsky ja Aurora Heickell.

5.                        Vuoden 2019 toimintakertomus ja sen hyväksyminen

Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2019. Katsottiin Pormestarin iltaan tehty Katajanokka-lyhytfilmi. Toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti.

6.                        Vuoden 2019 tilinpäätös

Rahastonhoitaja Helena Alkula esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2019.

7.                        Päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle. Luettiin tilintarkastajien tekemä toiminnantarkastuskertomus. Tilinpäätös hyväksyttiin ja johtokunnalle annettiin vastuuvapaus yksimielisesti.

8.                        Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste esitteli toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin käydyn keskustelun jälkeen yksimielisesti.

9.                        Käsitellään talousarvio ja päätetään sen hyväksymisestä

Helena Alkula esitteli talousarvion vuodelle 2020. Talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti.

10.                      Määrätään jäsenmaksun suuruus

Johtokunta esitti jäsenmaksun pitämistä samana kuin ennenkin, 20 euroa/henkilö ja 100 euroa/yhteisöjäsen. Keskustelussa jäseniä kehotettiin aktiiviseen jäsenhankintaan taloyhtiöissään.

11.                      Päätetään seuran kokousten koollekutsumistavasta

Niille, jotka eivät ilmoita sähköpostiosoitetta, lähetetään kutsu postin välityksellä. Lisäksi ilmoitetaan seuran verkkosivuilla ja sähköpostitse.

12.                      Valitaan seuran johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi

Neljätoista vuotta puheenjohtajana toiminut Tuula Palaste ilmoitti luopuvansa puheenjohtajuudesta. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Kati Laasonen.

13.                      Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten jäsenten tilalle

Seuran sääntöjen 10§ mukaan vuosikokous valitsee johtokunnan, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kymmenestä viiteentoista kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä, joista vuosittain on puolet erovuorossa. Paikalla olleet erovuoroiset jäsenet Martin Bunders, Aurora Heickell, Marja Karppanen, Tuula Palaste, Erkki Leimu ja Kirsti Tolvanen esiteltiin ja heidät valittiin yksimielisesti uudelleen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Johtokunnasta eroavaksi ilmoittaneiden Tarja Djateun, Kimmo Hyvärisen, Sirpa Pääskyn, ja Irmeli Wallden-Pauligin tilalle valittiin niinikään yksimielisesti seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi Minna Dufton, Eija Halla, Sisko Lounatvuori ja Siru Saarelainen.

14.                      Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa

Tilien tarkastajiksi valittiin edelleen toiminnantarkastajat Eeva-Liisa Tuomi­-Kyrö ja Ingrid Heickell.

15.                      Muut asiat, keskustelu

Ei muita asioita.

16.                      Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20.

Tuomas Rytsölä            Martin Bunders
puheenjohtaja               sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat
Sirpa Pääsky            Aurora Heickell

——————————————————————

Kokoukseen osallistui 86 katajanokkalaista.

Kokouksen jälkeen Helsingin Kaupunkiympäristön liikennesuunnittelun tiimipäällikkö Kati Kiyancicek ja liikenneinsinööri Juha Väisänen kertoivat Katajanokan liikennejärjestelyistä ja vastasivat ennalta lähetettyihin kysymyksiin työmaa- ja satamaliikenteen ongelmakohdista sekä nopeuden rajoittamismahdollisuudesta katutöyssyillä, poliisivalvonnalla tai liikennesuunnittelun keinoin. Käydyssä vilkkaassa keskustelussa korostettiin samanaikaisten hankkeiden haitallista yhteisvaikutusta.