Vuosikokous 22.2.2010

Vuosikokous pidettiin Helsingin Sataman terminaalikahvilassa. Kokoukseen osallistui 53 katajanokkalaista.

Kokouksen jälkeen keskusteltiin mm. sataman rekka- ja muusta liikenteestä ja valaistuksesta, laivojen lähtö- ja tuloaikoina liikenne on häiritsevän suurta. Ongelmana on mm. taksien ajaminen kadulla, jossa moottoriajoneuvolla ajo on kielletty; tästä satama lupasi huomauttaa taksiliitolle. Asukkaiden kysymyksiin vastasivat viestintäpäällikkö Eeva Hietanen, satamajohtaja Heikki Nissinen, satamakapteeni Jukka Kallio, suunnittelupäällikkö Raili Niemelä, matkustajaliikennepäällikkö Jussi Malm ja laatu- ja ympäristöpäällikkö Kaarina Vuorivirta.

Vuosikokouksen tarkistamaton pöytäkirja:

Vuosikokouksen tarkistamaton pöytäkirja:
Katajanokkaseura ry – Skatuddssällskapet rf
Vuosikokous 22.2.2009 klo 18:00
Helsingin Sataman terminaalin kahvilassa, Katajanokanlaituri 8

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste-Eerola avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Laakkonen ja sihteeriksi Helena Alkula.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Hilkka Aalto ja Lasse Kyrö.

4. Vuoden 2009 toimintakertomus
Puheenjohtaja Tuula Palaste-Eerola esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2009.

5. Vuoden 2009 tilinpäätös
Rahastonhoitaja Pirjo Hovi esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2009.

6. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle
Johtokunnalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2010
Tuula Palaste-Eerola esitteli toimintasuunnitelman vuodeksi 2010.

8. Jäsenmaksu 2010
Hyväksyttiin johtokunnan esitys pitää jäsenmaksu entisellään eli 15 euroa henkilöjäsen ja 50 euroa yhteisöjäsen.

9. Talousarvio vuodelle 2010
Hyväksyttiin puheenjohtaja Tuula Palaste-Eerolan esittelemä vuoden 2010 talousarvio.

10. Seuran kokouksen koollekutsumistapa
Pidetään entisenä, ilmoitetaan kirjeitse kaikille jäsenille. Kutsu voidaan lähettää lisäksi myös joukkopostituksena kaikille katajanokkalaisille.

11. Seuran puheenjohtajan valinta
Seuran puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tuula Palaste-Eerola.

12. Uusien johtokunnan jäsenten valinta
Erovuoroisista jäsenistä kaikki valittiin uudestaan.

13. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö ja Ingrid Heickell, varalle Salme Jormanainen ja Erja Saraste.

14. Muut asiat, keskustelu ja kokouksen päättäminen
Seura on vastustanut Katajanokanlaituri 2 :n hotelliasemakaavaa sellaisena, kun se nyt on kaupunginhallituksen käsittelyssä, suunniteltu rakennus ei sovi tälle paikalle. Puheenjohtaja kertoi adressista, jonka voi allekirjoittaa internetissä.

Puheenjohtaja kiitti Helsingin Satamaa kokoustilasta ja tarjoilusta ja päätti vuosikokouksen klo 19.