Katajanokkaseuran vuosikokous 26.2.2008

Katajanokkaseura ry:n vuosikokous pidetään tiistaina 26.2.2008 klo 18. hotelli Katajanokan juhlasalissa eli vankilan entisessä kirkossa, os. Vyökatu 1.
Kahvitarjoilu alkaen klo 17.45

Tervetuloa!

Kokouksessa käsitellään

  • sääntömääräiset vuosikokousasiat
  • lisäksi keskustelua ajankohtaisista ympäristöasioista
  • kahvitarjoilu klo 17.45 alkaen

     

    Esityslista/Föredragningslista

1.   Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Mötets öppnande, laglighet och beslutförhet
2.   Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Val av ordförande och sekreterare
3.   Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Val av protokolljusterare och rösträknare
4.   Vuoden 2007 toimintakertomus
Verksamhetsberättelse för år 2007
5.   Vuoden 2007 tilinpäätös
Bokslut 2007
6.   Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle
Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
7.   Toimintasuunnitelma vuodelle 2008
Verksamhetsplan för år 2008
8.   Jäsenmaksun suuruus 2008
Medlemsavgift för år 2008
9.   Talousarvio vuodelle 2007
Budget för år 2008  
10. Seuran kokouksen koollekutsumistapa
Förfarande beträffande kallelse till årsmöte
11. Seuran puheenjohtajan valinta
Val av ordförande för sällskapet
12. Uusien johtokunnan jäsenten valinta
Val av nya medlemmar till direktionen
13. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
Val av revisorer och revisorssuppleanter
14. Muut asiat, keskustelu
Övriga ärenden, diskussion