Vuosikokous 25.2.2009

Katajanokkaseuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 25.2.2009 UM:n viestintä- ja kulttuuriosaston tiloissa. Seura kiittää Ulkoministeriötä tilasta ja kahvitarjoilusta.

Viestintäosaston osastopäällikkö Petri Tuomi-Nikula toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi ja kertoi mm. viestintäosaston mielenkiintoisen rakennuksen historiasta. Kokouksen jälkeen kaupunkisuunnitteluviraston arkkitehti Marko Härkönen esitteli Katajanokanlaiturille suunnitellun uuden hotellin kaavoitustilannetta. Alustus herätti vilkasta keskustelua.

Kokouksen TARKISTAMATON pöytäkirja:

Katajanokkaseura ry – Skatuddssällskapet rf
Vuosikokous 25.2.2009 klo 18:00 Ulkoministeriön viestintä- ja kulttuuriosaston tiloissa (Kanavakatu 3 C)

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Seuran puheenjohtajan Tuula Palaste-Eerolan esteen vuoksi varapuheenjohtaja Kimmo Hyvärinen avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Laakkonen ja sihteeriksi Helena Alkula.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö ja Heikki Saarinen.

4. Vuoden 2008 toimintakertomus
Varapuheenjohtaja Kimmo Hyvärinen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2008.

5. Vuoden 2008 tilinpäätös
Rahastonhoitaja Tarja Djateu esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2008.

6. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle
Johtokunnalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2009
Varapuheenjohtaja Kimmo Hyvärinen esitteli toimintasuunnitelman vuodeksi 2009. Toimintasuunnitelmaan ehdotettiin lisättäväksi kävelyretkiä ympärijuoksun lisäksi, ehdotus jätettiin seuran johtokunnalle kehitettäväksi.

8. Jäsenmaksun suuruus 2009
Hyväksyttiin yksimielisesti johtokunnan esitys pitää jäsenmaksu entisellään. Vuoden 2009 jäsenmaksu on 15 euroa/henkilöjäsen ja 50 euroa/yhteisöjäsen.

9. Talousarvio vuodelle 2009
Hyväksyttiin rahastonhoitaja Tarja Djateun esittelemä vuoden 2009 talousarvio. 

10. Seuran kokouksen koollekutsumistapa
Kokoonkutsumistapa pidetään entisenä: ilmoitetaan postin välityksellä jäsenille.

11. Seuran puheenjohtajan valinta
Seuran puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tuula Palaste-Eerola.

12. Uusien johtokunnan jäsenten valinta
Erovuoroisista jäsenistä johtokuntaan valittiin uudestaan Helena Alkula, Rea Anner, Sinikka Harpf, Kimmo Hyvärinen ja Risto Jaakkola Uusiakin jäseniä saatiin: Kalevi Korhonen ja Markku Lounatvuori.

13. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
Tilintarkastajiksi valittiin Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö ja Jussi Tammelin, varalle Ingrid Heickell ja Salme Jormanainen.

14. Kunniajäsenen valinta
Kiitollisena taiteilija, graafikko Pekka Vuoren pitkäaikaisesta ja korkealaatuisesta panoksesta seuran hyväksi johtokunta esitti, että seura kutsuu Pekka Vuoren kunniajäsenekseen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

14. Muut asiat, keskustelu
Seuran sääntöjen 9 §:n mukaisesti johtokunnalle vähintään 30 päivää ennen kokousta ilmoitettuja asioita ei ollut.

Keskusteltiin sääntöjen 6 §:n muuttamisesta siten, että kunniajäseneksi voisi kutsua, paitsi seuran tarkoituksen toteuttamiseksi pitkäaikaisesti vaikuttaneen henkilön, myös Katajanokan hyväksi merkittävästi vaikuttaneen henkilön. Ehdotus jätettiin johtokunnalle harkittavaksi.