Mielenkiintoinen hotellirakennus?

design hotelli2.jpg
design hotelli2.jpg

Kuva: Kaupunkisuunnitteluvirasto.

Katajanokanlaiturin alueen asemakaavaluonnos on valmistunut. Alueelle suunnitellaan hotellia.

Kaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto on esillä 15.9.-3.10. Rikhardinkadun kirjastossa ja kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs.

Kaavan valmistelijat ovat tavattavissa kaupunkisuunnitteluvirastossa torstaina 25.9. klo 18-20 sekä sopimuksen mukaan.

Mielipiteet luonnoksesta pyydetään toimittamaan viimeistään 3.10.2008

Katajanokanlaiturin hotellihanke oli ensimmäistä kertaa esillä viime keväänä. Katajanokkaseuran kaupunkisuunnitteluvirastolle jättämä mielipide löytyy kohdasta Katajanokkaseura->Kannanotot.

kirjallisesti osoitteeseen kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo, PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki, (käyntiosoite: Kansakoulukatu 3), faksilla 310 37378, sähköpostilla kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi tai suullisesti kaavan valmistelijalle.

Tavoitteena on esitellä kaavaehdotus ja osallisilta kaavaluonnoksesta saatu palaute kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuoden 2008 lopulla.

Lisää tietoa suunnitelmasta kaupunkisuunnitteluviraston verkkosivuilta.