Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Toimintasuunnitelma 2019       

 Katajanokkaseuran säännöissä seuran tarkoitukseksi on määritelty

1. toimia sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi Katajanokan alueellista omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen
2. toimia ympäristönsuojeluun, maisemanhoitoon, liikenne- ja satamajärjestelyihin sekä kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä
3. toimia Katajanokan asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä.
Katajanokan asukkaiden etujen vaalijana vaikutamme Helsinkiä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon, toimimme yhteistyössä kotiseututyön eri järjestöjen kanssa ja harjoitamme Katajanokkaa koskevaa tallennus‑ ja julkaisutoimintaa sekä järjestämme mahdollisuuksien mukaan juhla- ym. tilaisuuksia.

Vuonna 2019 ympäristössämme seurattavia kohteita ovat erityisesti

 • Keskon kortteli: muistutamme asukkaiden tarpeista saada Satamakatu 3 toimitalon katutasoon ainakin K-market ja postipalveluita kaupan yhteyteen. Kioski ja pieni ALKO myös toivelistalla
 • YIT:n parkkiluolahanke ja Kanavaranta 14:n toimistotalo- /hotellihanke
 • Sataman liikenne ja liikenteen aiheuttamat ruuhkat sekä maasähkön käyttöaste
 • Eteläsataman itäosan ja Katajanokanrannan kaavoitustyö
 • Vanhojen asemakaavojen ajantasaistaminen
 • Kruunuvuorenrannan liikennejärjestelyt
 • Ulkoministeriön tilamuutokset
 • Satamakadun ja Merikasarminkadun työmaaliikenne: jatketaan keskusteluja kaupungin ja rakennusliikkeiden kanssa
 • Kävelykeskusta- ja uudet keskustatunnelisuunnitelmat

Katajanokan puistot

Merikasarminpuiston peruskorjauksen suunnittelu. Välitämme aktiivisesti katajanokkalaisten toiveita suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä korostamme aidon yhteissuunnittelun tärkeyttä, jotta lopputulos ilahduttaisi kaikkia osapuolia. Vaadimme historiallisesti merkittävien rauniomuurien säilymistä.

Pyrimme edistämään myös Linnanpuiston, Matruusinpuiston ja muidenkin puistojen asukaskäyttöä ja muistutamme kaupunkia liikuntavälineiden saamiseksi rannan paljon käytetyn lenkkipolun varrelle sekä leikkipaikkojen kunnostamisesta.

Pallokentän kunnostaminen pelikäyttöön ja muut OmaStadissa mukana olevat Katajanokan puisto- ja kenttähankkeet. Osallistutaan aktiivisesti  niiden eteenpäin viemiseen. Muistutetaan osallistumisesta äänestykseen kilpailevista hankkeista.

Jatkamme kaupunkiviljelyä Linnanpuistossa. Yhteishengen herättämiseksi valitaan vuoden viljelijä kauden lopussa.

Vuonna 2016 seura hankki ja ripusti viisi linnunpönttöä Katajanokalle. Jatkamme näiden huoltamista. Nämä siivotaan taas keväällä.

Tuodaksemme esille peruskorjattavan Merikasarminpuiston mahdollisuuksia mm. kahvilapaviljongin sijoituspaikkana, osallistumme toukokuun Ravintolapäivään järjestämällä pop up -kahviteltan. Elokuussa järjestämme taas Matruusinpuistossa Matruusin illallisen.

Suunnitellaan uusia tapahtumia: sadonkorjuujuhla, kekri, leijalennätys (rakentelu koulussa) ja talvella rusettiluistelu ja hiihto.

Katajanokan ainoan luonnonvaraisesti kasvaneen katajan joulukoristelua jatketaan.

Yhteistoiminta

Jatkamme yhteistyötä katajanokkalaisten yhdistysten ja toimijoiden kanssa; erityisesti panostamme yhteistyöhön Katajanokan ala-asteen kanssa; samoin HeTy ry:n kanssa jatkamme valokuvanäyttely -sarjaamme, mikäli saamme siihen rahoitusta.

Tuemme stipendein esimerkiksi koulun kuoron esiintymistä Kukkaskartanon palvelutalon asukkaille joulun tienoilla.

Osallistumme Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan toimintaan ja yhteistyöhön naapurikaupunginosayhdistysten kanssa.

Tiedotus

Jatkamme vuosijulkaisu Katajanokan Kaiun toimittamista. Käytämme sähköpostilistaa tiedotukseen jäsenille ja muille kiinnostuneille. Ylläpidämme seuran kotisivuja osoitteessa www.skatta.fi sekä seuran facebook-sivuja. Tiedotamme myös toiminnastamme mahdollisuuksien mukaan mm. Helsingin uutisissa, Meri-Helsingissä ym. lehdissä

 Muu toiminta

 • Katajanokan ympärijuoksu järjestetään 71. kerran. kerran. Pyrimme saamaan katajanokkaisia vanhempia mukaan järjestelyihin sekä tapahtumalle myös sponsoreita.
 • Jatkamme syksyllä 2006 aloitettua elokuvakerhotoimintaa Kino K-13:ssa laatuelokuvien merkeissä. Keväällä esitetään 3-4 filmiä, samoin syyskaudella.
 • Jatkamme Katajanokka-aiheisten korttien myyntiä.
 • Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teema vuonna 2019 on Viihteen ja taiteen tiloissa. Mm. elokuvakerhomme Kinokka sopii hyvin vuoden teemaan.
 • Pyrimme saamaan Katajanokalle Helsingin pormestarin asukasillan.

Talousarvio-2019.pdf