Toimintasuunnitelma 2008

Katajanokka-seuran tarkoituksena on edistää kaikinpuolista viihtyvyyttä Katajanokalla alueen omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi teemme yhteistyötä muiden katajanokkalaisten toimijoiden, yhdistysten ja yhteisöjen sekä Katajanokan koulun kanssa.

Asukkaiden etujärjestönä vaikutamme ehdotuksin ja kannanotoin Katajanokan alueen suunnitteluun ja rakentamiseen myös vuonna 2008 ja järjestämme ajankohtaisista ympäristöämme koskevista asioista kokouksia ja yleisötilaisuuksia. 

Seuraamme erityisen tiiviisti Katajanokan Linnanpuiston suunnittelua ja toteutusta, jotta puisto palvelisi kaikkia katajanokkalaisia viihtyisänä puisto- ja liikunta-alueena. Pyrimme vaikuttamaan puistossa olevan sauna- yms. rakennuksen käyttötarkoitukseen, jotta siitä tarjoutuisi tiloja myös asukkaiden käyttöön esim. ns. asukastalona. Linnanpuiston ja Katajanokan ala-asteen välisen aidan kaatamisen yhteyteen aiomme järjestää tapahtuman kaikille katajanokkalaisille juhlistaaksemme historiallista muurin murtamista.

Seuraamme hätäkeskuksen rakentamisen edistymistä ja rakentamisen vaikutuksia Katajanokalla.

Elokuussa koulujen alettua järjestämme perinteisen Katajanokan ympärijuoksukilpailun tavallista juhlallisemmin, koska on kyseessä historiallinen 60. juoksutapahtuma.

Jatkamme vuosijulkaisu Katajanokan Kaiun toimittamista siten, että se ilmestyy entiseen tapaan joulukuun alussa. Katajanokan Kieku -tiedote pyritään julkaisemaan 2 – 3 kertaa vuonna 2008.

Ylläpidämme ja kehitämme seuran kotisivuja.

Katajanokka-aiheisten joulukorttien myyntiä jatketaan.

Asuinalueemme siisteyteen kiinnitetään huomiota osallistumalla kaupungin siivoustalkoisiin.

Jäsenhankintaan ja jäsenasioihin panostetaan.

Syksyllä 2006 aloitettua elokuvakerhotoimintaa jatketaan Kino K-13:ssa laatuelokuvien merkeissä. Keväällä esitetään kolme filmiä, samoin syyskaudella.

Pyrimme myös tutkimaan mahdollisuuksia kehittää muuta uutta toimintaa asukkaille, kuten esimerkiksi peli-iltoja tai shakinharrastajille kutsuturnauksia. Suunnittelemme petankin merkeissä turnausta taloyhtiöiden joukkueille alkukesästä. Tutkimme mahdollisuuksia järjestää asukkaiden yhteinen lauluilta, ulkoilmatilaisuus, yhdessä Kalevi Korhosen ja esimerkiksi hotelli Katajanokan kanssa.

Vanhoihin Katajanokan Kaiku -lehtiin on tallennettu valtava määrä Katajanokan historiaa.

Jatkamme jo aloitettua projektia tallentaa kaikki Kaiku-lehdet sähköiseen muotoon.

Jäsentoivomuksena ehdotettua ekskursion ulkoministeriöön pyrimme järjestämään vuonna 2008.

Tutkimme mahdollisuuksia kehittää Katajanokalta Pohjoisrantaan vievän kävelysillan tunnetuksi tekemistä ”Rakkauden siltana”: sillan kaiteeseen hääparit tulisivat kiinnittämään riippulukon ja heittäisivät sitten avaimen mereen ikuisen liittonsa merkiksi.

Yllä oleva johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma hyväksyttiin seuran vuosikokouksessa 26.2.2008 seuraavin lisäyksin:
”Rakkauden silta” -hankkeen puitteissa myös vanhat parit voivat käydä kiinnittämässä lukkonsa siltaan. Monikulttuurisen Helsingin merkeissä seuran toiminnassa huomioidaan myös Katajanokalla asuviat maahanmuuttajat. Lisäksi valitaan katajanokkalainen vuoden yrittäjä: johtokunta laatii kriteerit ja palkitsemistavan.