Toimintasuunnitelma 2007

Hyväksytty vuosikokouksessa 27.2.2007.

Katajanokka-seuran tarkoituksena on edistää kaikinpuolista viihtyvyyttä Katajanokalla alueen omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura tekee yhteistyötä muiden katajanokkalaisten toimijoiden, yhdistysten ja yhteisöjen sekä Katajanokan koulun kanssa. Asukkaiden etujärjestönä seura vaikuttaa ehdotuksin ja kannanotoin Katajanokan alueen suunnitteluun ja rakentamiseen.

Katajanokan alueen rakennus- ja suunnitteluhankkeita seurataan ja niihin pyritään vaikuttamaan myös vuonna 2007. Seura järjestää ajankohtaisista ympäristöämme koskevista asioista kokouksia ja yleisötilaisuuksia.

Pyrkimyksenä on saada Katajanokalle vuonna 2007 ylipormestarin asukasilta, mikä ei mahtunut vuonna 2006 hänen ohjelmaansa.

Seuraamme erityisen tiiviisti Katajanokan Linnanpuiston suunnittelua ja pyrimme vaikuttamaan puistossa olevan sauna- yms. rakennuksen käyttötarkoitukseen, jotta siitä tarjoutuisi tiloja myös asukkaiden käyttöön esim. ns. asukastalona.

Katajanokkapäivä-tapahtuma on suunniteltu vietettävän Linnanpuiston ja Katajanokan ala-asteen välisen aidan kaatamisen merkeissä.

Syksyllä 2006 aloitettua elokuvakerhotoimintaa jatketaan Kino K-13:ssa laatuelokuvien merkeissä. Pyritään myös tutkimaan mahdollisuuksia kehittää muuta uutta toimintaa asukkaille esim. peli-iltoja.

Elokuussa koulujen alettua järjestetään perinteinen Katajanokan ympärijuoksukilpailu.

Vuosijulkaisu Katajanokan Kaiku ilmestyy entiseen tapaan joulukuun alussa. Katajanokan Kieku -tiedote pyritään julkaisemaan 2 – 3 kertaa vuonna 2006. Seuran kotisivuja ylläpidetään ja kehitetään.

Katajanokka-aiheisten joulukorttien myyntiä jatketaan.

Asuinalueemme siisteyteen kiinnitetään huomiota osallistumalla kaupungin järjestämään siivoustalkoisiin. Mietitään keinoja miten myös koirien omistajia ja ulkoiluttajia voitaisiin muistuttaa velvollisuuksistaan yleisen siisteyden ja järjestyksen hyväksi.

Jäsenhankintaan, erityisesti yhteisöjäsenhankintaan panostetaan.