Toimintasuunnitelma 2017

Katajanokkaseuran säännöissä seuran tarkoitukseksi on määritelty

1. toimia sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi Katajanokan alueellista omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen
2. toimia ympäristönsuojeluun, maisemanhoitoon, liikenne- ja satamajärjestelyihin sekä kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä
3. toimia Katajanokan asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä.
Katajanokan asukkaiden etujen vaalijana vaikutamme Helsinkiä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon, toimimme yhteistyössä kotiseututyön eri järjestöjen kanssa ja harjoitamme Katajanokkaa koskevaa tallennus‑ ja julkaisutoimintaa sekä järjestämme mahdollisuuksien mukaan juhla- ym. tilaisuuksia.

Vuonna 2017 ympäristössämme seurattavia kohteita ovat erityisesti
Keskon entisen kiinteistön muuttaminen asunnoiksi ja hotelliksi

Entisen kirkkohallituksen kiinteistöjen rakentamishankkeen edistyminen
YIT:n parkkiluolahanke ja Kanavaranta 14:n toimistotalo- /hotellihanke

Sataman liikenne ja liikenteen aiheuttamat ruuhkat Katajanokalla

Helsinki Allas –hankkeen eteneminen

Eteläsataman alueen kaavoituksen eteneminen

Kruunuvuorenrannan liikennejärjestelyt

Ulkoministeriön tilamuutokset

Yleiskaava 2050
Kävelykeskustasuunnitelma

Väliaikaisen päivittäistavarakauppapalvelun saamisen edistäminen Katajanokan ns. vanhalle puolelle.

Katajanokan puistot
Järjestämme Tove Janssonin puistossa puistopiknikin Toven syntymäpäivää seuraavana viikonloppuna 13.8., säävarauksella. Seuraamme puiston peruskorjauksen etenemistä.

Pyrimme edistämään Linnanpuiston, Matruusinpuiston ja muidenkin puistojen asukaskäyttöä ja otamme yhteyttä kaupunkiin liikuntavälineiden saamiseksi rannan paljon käytetyn lenkkipolun varrelle sekä roskapönttöjen lisäämistä..

Vuonna 2016 seura hankki ja ripusti viisi linnunpönttöä Katajanokalle. Jatkamme näiden huoltamista ja tuemme koulua uusien linnunpönttöjen rakentamisessa.

Nämä siivotaan keväällä. Luontoon yhdessä on Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teema tänä vuonna.

Jatkamme kaupunkiviljelyä Linnanpuistossa, jossa seuralla on tätä nykyä 55 viljelylaatikkoa.

Osallistumme Suomi 100 –juhliin järjestämällä Syödään yhdessä –tapahtuman perjantaina 25.8.2017. Tapahtuma on hyväksytty Suomi 100 viralliseen ohjelmaan.

Yhteistoiminta
Jatkamme yhteistyötä katajanokkalaisten yhdistysten ja toimijoiden, erityisesti Katajanokan koulun kanssa. Tuemme stipendein esimerkiksi koulun kuoron esiintymistä Kukkaskartanon palvelutalon asukkaille joulun tienoilla.
Osallistumme Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan toimintaan ja yhteistyöhön naapurikaupunginosayhdistysten kanssa.

Tiedotus
Jatkamme vuosijulkaisu Katajanokan Kaiun toimittamista.

Käytämme sähköpostilistaa tiedotukseen jäsenille ja muille kiinnostuneille.
Ylläpidämme seuran kotisivuja osoitteessa www.skatta.fi sekä seuran facebook-sivuja. Tiedotamme myös toiminnastamme mm. Helsingin uutisissa, Meri-Helsingissä ym. lehdissä.

Muu toiminta

Katajanokan ympärijuoksu juostaan elokuussa koulujen alettua 69. kerran.

Jatkamme syksyllä 2006 aloitettua elokuvakerhotoimintaa Kino K-13:ssa laatuelokuvien merkeissä. Keväällä esitetään 3-4 filmiä, samoin syyskaudella.
Jatkamme Katajanokka-aiheisten korttien myyntiä.
Tutkimme mahdollisuudet saada valokuvanäyttelymme esille Altaan uudessa päärakennuksessa tai muussa sopivassa tilassa.

Talousarvio 2017.pdf