Toimintasuunnitelma 2016

Katajanokkaseuran säännöissä seuran tarkoitukseksi on määritelty

1. toimia sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi Katajanokan alueellista omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen
2. toimia ympäristönsuojeluun, maisemanhoitoon, liikenne- ja satamajärjestelyihin sekä kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä
3. toimia Katajanokan asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä.
Katajanokan asukkaiden etujen vaalijana vaikutamme Helsinkiä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon, toimimme yhteistyössä kotiseututyön eri järjestöjen kanssa ja harjoitamme Katajanokkaa koskevaa tallennus‑ ja julkaisutoimintaa sekä järjestämme mahdollisuuksien mukaan juhla- ym. tilaisuuksia.

Vuonna 2016 ympäristössämme seurattavia kohteita ovat erityisesti
Yleiskaava 2050
Keskon suunnitelma kiinteistön muuttamisesta asunnoiksi

Entisen kirkkohallituksen kiinteistöjen rakentamishankkeen edistyminen
Parkkiluolahanke

Katajanokanlaiturin alueen väliaikaiskäytön suunnittelu ja siihen osallistuminen

Mattolaiturimme pyrimme pitämään asukkaiden käytettävissä.

Sataman liikenne ja liikenteen aiheuttamat ruuhkat Katajanokalla

Eteläsataman alueen kaavoituksen eteneminen

Kruunuvuorenrannan liikennejärjestelyt

Katajanokan itäisen osan maaperän tutkiminen, järjestetään asukasilta.

Katajanokan puistot
Järjestämme Tove Janssonin puistossa puistopiknikin Toven syntymäpäivää seuraavana viikonloppuna 14.8.
Jatkamme kaupunkiviljelyä Linnanpuistossa, jossa seuralla on tätä nykyä 55 viljelylaatikkoa.

Järjestämme Matruusinpuistoon Illallinen taivaan alla tai osallistumme johonkin muuhun kaupunkitempaukseen. Pyrimme edistämään Linnanpuiston, Matruusinpuiston ja muidenkin puistojen asukaskäyttöä.

Vuosi 2016 on nimetty ympäristöministeriön taholta Vihervuodeksi. Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teemana on tänä vuonna ”Porukan paikat ja yhteiset ympäristöt”.  Molemmat teemat sopivat hyvin kaikkien puistojemme ja kaupunkiviljelymme tunnettuuden edistämiseen ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen.

Yhteistoiminta
Jatkamme yhteistyötä katajanokkalaisten yhdistysten ja toimijoiden, erityisesti Katajanokan koulun kanssa. Tuemme stipendein esimerkiksi koulun kuoron esiintymistä Kukkaskartanon palvelutalon asukkaille joulun tienoilla.
Osallistumme Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan toimintaan ja tiivistämme yhteistyötä naapurikaupunginosayhdistysten kanssa.

Tiedotus
 Jatkamme vuosijulkaisu Katajanokan Kaiun toimittamista.
 Käytämme sähköpostilistaa tiedotukseen jäsenille ja muille kiinnostuneille.
·Ylläpidämme seuran kotisivuja osoitteessa www.skatta.fi sekä seuran facebook-sivuja.

Muu toiminta

Katajanokan ympärijuoksu juostaan elokuussa koulujen alettua 68. kerran. Tänä vuonna kutsutaan mukaan Suomenlinnan koulu ja päiväkoti.

Jatkamme syksyllä 2006 aloitettua elokuvakerhotoimintaa Kino K-13:ssa laatuelokuvien merkeissä. Keväällä esitetään kolme filmiä, samoin syyskaudella.
Jatkamme Katajanokka-aiheisten korttien myyntiä.
Tutkimme mahdollisuudet ripustaa valokuvanäyttelymme Altaan tai muuhun sopivaan tilaan. Osallistumme mahdollisuuksien mukaan nuorten katufestivaaliin ja Viking Linen katujuhlaan 27.5.

Talousarvio 2016