Toimintasuunnitelma 2013

Katajanokka-seuran säännöissä seuran tarkoitukseksi on määritelty
1. toimia sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi Katajanokan alueellista omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen
2. toimia ympäristönsuojeluun, maisemanhoitoon, liikenne- ja satamajärjestelyihin sekä kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä
3. toimia Katajanokan asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä.

Myös vuonna 2013 seuraamme tarkasti Katajanokan ympäristöön ja oloihin vaikuttavia ilmiöitä ja hankkeita. Asukkaiden etujärjestönä vaikutamme ehdotuksin ja kannanotoin alueen suunnitteluun, rakentamiseen sekä liikenne- ja satamaoloihin. Tarpeen mukaan järjestämme kokouksia ja keskustelutilaisuuksia ympäristöämme koskevista ajankohtaisista asioista.

 

Vuonna 2013 seuraamme erityisesti
• Eteläsataman alueen kaavoituksen etenemistä Kirjava satama –kilpailun pohjalta
• Kruunuvuorenrannan liikennejärjestelyjen suunnittelua
• Pyrimme järjestämään tutustumiskäynnin katajanokkalaisille tänä vuonna valmistuvaan jäänmurtajalaiturin uuteen kelluvaan toimistorakennukseen
• Pyrimme säilyttämään mattolaiturin asukkaiden käytössä
• Esitämme liikuntavirastolle meriuimalan rakentamista Katajanokalle

 

Katajanokan puistot
• Pyrimme saamaan lisää ulkoliikuntavälineitä puistoihin.
• Aktivoimme Linnanpuiston asukaskäyttöä yhteistyössä Hotelli Katajanokan kanssa.
• Kannatamme rakennusviraston organisoimaa puistokummitoimintaa.
• Selvitämme, mitä mahdollisuuksia meillä on edistää kaupunkiviljelyä Katajanokalla. Tätä tarkoitusta varten varaudumme hankkimaan istutuslaatikoita tai –säkkejä.

 

Yhteistoiminta
• Jatkamme ja kehitämme yhteistyötä Katajanokkalaisten yhdistysten ja toimijoiden erityisesti Katajanokan koulun kanssa
• Ehdotamme koululle ja Kukkaskartanon palvelutalolle yhteistoimintaa. Tuemme esimerkiksi koulun kuoron esiintymistä palvelutalossa joulun ja kevätjuhlan tienoilla
• Osallistumme toukokuussa ravintolapäivään tarjoamalla ravintoa ja ohjelmaa sopivassa paikassa

 

Tiedotus
• Jatkamme vuosijulkaisu Katajanokan Kaiun toimittamista: vuonna 2013 ilmestyy 52. vuosikerta.
• Ylläpidämme ja kehitämme seuran kotisivuja osoitteessa www.skatta.fi.
• Jatkamme jo aloitettua selvitystyötä kaikkien vuodesta 1957 ilmestyneiden Kaiku-lehtien julkaisemisesta sähköisessä muodossa. Kaiut ovat merkittävä Katajanokan historian ja tarinoiden tietopankki.

 

Muu toiminta
• Katajanokan ympärijuoksu: elokuussa koulujen alettua järjestämme perinteisen juoksukilpailun 67. kerran
• Elokuvakerhotoiminta: jatkamme syksyllä 2006 aloitettua elokuvakerhotoimintaa Kino K-13:ssa laatuelokuvien merkeissä. Keväällä esitetään kolme filmiä, samoin syyskaudella.
• Mahdollisuuksien mukaan jatkamme Katajanokka-aiheisten joulukorttien myyntiä.
• Katajanokan pihat ja porraskäytävät: mahdollisuuksien mukaan järjestämme opastetun kulttuurikävelyn mielenkiintoisiin pihoihin ja porrashuoneisiin.
• Osallistumme kaupungin siivoustalkoisiin toukokuussa.