Toimintasuunnitelma 2012

Sääntöjemme mukaan Katajanokka-seuran tarkoitus on

1. toimia sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi Katajanokan alueellista omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen

2. toimia ympäristönsuojeluun, maisemanhoitoon, liikenne- ja satamajärjestelyihin sekä kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä

3. toimia Katajanokan asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä.

Myös vuonna 2012 seuraamme tarkasti Katajanokan ympäristöön ja oloihin vaikuttavia ilmiöitä ja hankkeita. Asukkaiden etujärjestönä vaikutamme ehdotuksin ja kannanotoin alueen suunnitteluun, rakentamiseen sekä liikenne- ja satamaoloihin. Tarpeen mukaan järjestämme kokouksia ja keskustelutilaisuuksia ympäristöämme koskevista ajankohtaisista asioista.

Tänä vuonna ajankohtaisia ovat mm.

 • Kirjava satama -ideakilpailun tulokset
 • Katajanokanlaiturin alueelle kaavailtu Guggenheimin museo, mahdollinen arkkitehtuurikilpailu
 • Kruunuvuoren alueen liikennejärjestelyt
 • Katajanokan pihat ja porraskäytävät: järjestämme opastetun kulttuurikävelyn mielenkiintoisiin pihoihin ja porrashuoneisiin
 • Jäärmurtajalaiturin uusi toimistorakennus: seuraamme hankkeen ja rakentamisen edistymistä
 • Siivoustalkoot: osallistumme kaupungin siivoustalkoisiin toukokuussa
  • Muistutamme ympäristösiisteydestä erityisesti koirien jätösten suhteen
 • Katajanokan ympärijuoksu: elokuussa koulujen alettua järjestämme perinteisen juoksukilpailun 65. kerran
 • Elokuvakerhotoiminta: jatkamme syksyllä 2006 aloitettua elokuvakerhotoimintaa Kino K-13:ssa laatuelokuvien merkeissä. Keväällä esitetään kolme filmiä, samoin syyskaudella.
 • Katajanokan puistot: Katajanokan ja Kruununhaan aluesuunnitelma valmistuu tänä vuonna. Pyrimme saamaan lisää ulkoliikuntavälineitä puistoihin. Kiinnitämme huomiota Linnanpuiston asukaskäyttöön.
 • Mattolaiturimme: pyrimme säilyttämään laiturin asukkaiden käytössä
 • Suomenlinnan huoltolautan rakennus: uusi rakennus valmistuu toukokuussa, jolloin pyrimme järjestämään kaikille asukkaille Open house –tutustumistilaisuuden
 • Tutkimme mahdollisuudet järjestää yhdessä muiden katajanokkalaisten toimijoiden, mm. Katajanokan koulun vanhempainyhdistyksen, kanssa kaikille avoimen kirpputoritapahtuman – jos mahdollista, esimerkiksi Tulli- ja pakkahuoneella
 • Muut katajanokkalaiset yhdistykset, Katajanokan koulu: jatkamme ja kehitämme yhteistyötä. Pyrimme edesauttamaan Katajanokan taloyhtiöiden hallitusten yhteydenpitoa.
 • Tänä vuonna rakennusperintöpäivien (7-9.9.2012) teemana on liikunta- ja urheiluympäristöt: Katajanokan liikuntahalli täyttää syksyllä 10 vuotta. Pyritään järjestämään jokin päivien teemaan sopiva tapahtuma yhdessä liikuntaviraston ja Katajanokan Kunnon kanssa.
 • Huomioimme WDC-vuoden seuran toiminnassa.

 

Tiedotus

 • Jatkamme vuosijulkaisu Katajanokan Kaiun toimittamista: vuonna 2012 ilmestyy 51. vuosikerta.
 • Ylläpidämme ja kehitämme seuran kotisivuja osoitteessa www.skatta.fi.
 • Jatkamme jo aloitettua selvitystyötä kaikkien vuodesta 1957 ilmestyneiden Kaiku-lehtien saamisesesta sähköiseen muotoon. Kaiut ovat merkittävä Katajanokan historian ja tarinoiden tietopankki.