Toimintakertomus vuodelta 2017

Toimintakertomus 2017

Vuonna 1945 perustettu Katajanokkaseura ry – Skatuddssällskapet rf kuuluu Helsingin vanhimpiin kaupunginosayhdistyksiin. Seuran säännöt velvoittavat toimimaan mm. Katajanokan sivistyksellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi alueemme omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen. Seura on Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton ja Suomen kotiseutuliiton jäsen.

Vuosikokous
pidettiin 27.2.2017 elokuvateatteri Flytour XD:ssä. Kokoukseen osallistui 48 katajanokkalaista. Ennen kokousta Flytour Helsingin operatiivinen johtaja Pipsa Vehmanen kertoi elokuvateatterin toiminnasta. Kokouksen jälkeen UM Suomi 100 -suurlähettiläs Pekka Huhtaniemi kertoi kuluvasta juhlavuodesta ja ohjelmasta sekä UM:n toimintojen keskittämisestä Merikasarmiin.

Johtokunta
Seuran johtokuntaan kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä 10—15 kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista vuosittain on puolet erovuorossa. Erovuorossa olleet Helena Alkula, Rea Anner, Kimmo Hyvärinen, Sinikka Harpf, Sirpa Pääsky ja Aarno Teittinen valittiin vuosikokouksessa uudestaan.

Vuosikokous valitsi johtokunnan puheenjohtajaksi Tuula Palasteen. Johtokunta valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Sirpa Pääskyn sekä sihteeriksi Helena Alkulan ja jäsensihteeriksi Kati Laasosen. Rahastonhoitajana on toiminut Helena Alkula.

Johtokunta on asettanut toimikuntia eri tehtäviä varten: Kaiku-lehden päätoimittajana on toiminut Aurora Heickell, ympäristötoimikunnan vetäjänä Kimmo Hyvärinen, kulttuuritoimikunnan Marja Karppanen. Kulttuuritoimikunnan laajennettu ryhmä Kinokan keskuskomitea on huolehtinut seuran elokuvakerhon toiminnasta. Kaiku-lehden ilmoitushankinnasta on vastannut Erkki Leimu. Urheilutoimikunta on huolehtinut ympärijuoksun järjestelyistä vetäjänään Kirsti Tolvanen. Johtokunta kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Lisäksi eri toimikunnat kokoontuivat useita kertoja.

Jäsenistö ja jäsenmaksut
Vuonna 2017 seurassa oli 368, joista yhteisöjäseniä 18. Jäsenmaksu oli 20 euroa/henkilö ja kannattaja/yhteisöjäsenmaksu 50 euroa/yhteisöjäsen.

Talous
Jäsenmaksut ovat seuran tärkein tulolähde. Toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. Tapahtumien järjestämiseen sekä toimikuntiin osallistuu johtokunnan jäsenten lisäksi monia vapaaehtoisia.

Toiminta

Perinteinen Katajanokan ympärijuoksu järjestettiin 5.9.2017 69. kerran. Sarjoja oli yhteensä 13, 4–5-vuotiaista aikuisiin. Juoksijoita oli yhteensä noin 100 ja yleisöä suuret määrät. Tulokset julkaistiin Katajanokan Kaiku -lehdessä.

Kaupunkiviljelyä jatkettiin Linnanpuistossa. Seuralla on yhteensä 55 laatikkoa. Johtokunnan edustajana viljelytoimikunnassa oli Kati Laasonen.

Elokuvakerho Kinokka jatkoi laatufilmien esittämistä Kino K-13:ssa. Esitysten jälkeen oli tavan mukaan mahdollisuus yhdessäoloon ja keskusteluun auditorion aulatilassa. Vuonna 2017 esitettiin 8 filmiä. Filmien vuokrat saatiin lahjoituksena hotelli Katajanokalta, taloudellista tukea on saatu myös HOK-Elannolta sekä Suomen elokuvasäätiöltä.

Katajanokkaseuran stipendit luovutettiin perinteisesti Katajanokan ala-asteelle ja Kronohagens lågstadieskolanille.

Suomi 100 -juhlallisuuksiin liittyen seura järjesti perjantaina 5.8. Syödään yhdessä -tapahtuman kaikille katajanokkalaisille Merisotilaantorilla. Seuran apuna tilaisuutta olivat järjestämässä Katajanokan Martat, Palvelukeskus Helsinki, Helsingin Satama, Viking Line, Helsingin Työkanava HeTy ry, Katajanokan Huolto ja Kukkaskartanon palvelutalo.

Koska Katajanokalta toistaiseksi puuttuu toinen ruokakauppa, seuran aloitteesta Katajanokalla lokakuusta alkaen käynyt kerran viikossa luomubussiyrittäjä.

Seura osallistui Helsingin Työkanava HeTy ry:n lasten joulujuhlan järjestämiseen 14.12.

Katajanokan ainoa luontaisesti kasvanut kataja koristeltiin joulupuuksi.

Kannanotot ja tapaamiset
Ympäristötoimikunta on neuvotellut eri tahojen kanssa joidenkin valojen suuntaamisesta siten, että ne eivät loistaisi häikäisevästi.

Johtokunta tapasi Helsingin Sataman edustajat toukokuussa. Tapaamisessa keskusteltiin mm. satamaliikenteestä ja lisääntyneestä Tallinnan matkustajaliikenneyhteyksistä. Rahtiliikenteen kasvua on pyritty ohjaamaan Vuosaaren satamaan.

Seuran kesäkuussa jättämä muistutus koskien Kanavakatu 14:n asemakaavan muutosta ja mielipide koskien FT Helsingin ja SkyWheelin poikkeamishakemuksia on luettavissa skatta.fi-sivuilla samoin kuin syksyllä annettu lausunto ehdotuksesta Helsingin kaupungin katuverkon nopeusrajoitusjärjestelmän uudistamiseksi.

Kaupunki on aloittanut Merikasarminpuiston peruskorjauksen suunnittelun. Seura on aktiivisesti vaatinut aitoa yhteistyötä suunnittelussa.

Tiedotus

Seuran vuosijulkaisu Katajanokan kaiku ilmestyi joulukuun alussa. Kaiku on lisäksi luettavissa seuran verkkosivuilla osoitteessa skatta.fi.

Toiminnasta ja muista Katajanokkaa koskevista aiheista tiedotetaan myös Facebookin kautta. Seuran sähköpostilaatikon osoite on katajanokkaseurary@gmail.com.

Tulevaisuuden näkymät

Katajanokkaseuran tärkeänä tehtävänä on seurata muutoksia oman asuinalueemme näkökulmasta ja toimia asukkaiden edunvalvojana. Vuonna 2018 seurattaviin hankkeisiin kuuluvat mm. Merikasarminpuiston peruskorjaus, Keskon suunnitelmat kiinteistöjen muuttamisesta asuinkäyttöön ja Kanavakatu 14:n asemakaavan muutos, jolla mahdollistettaisiin uuden rakennuksen rakentaminen toimitila- tai hotellikäyttöön.

Perinteinen ympärijuoksu järjestetään 70. juhlajuoksuna. Myös perinteeksi muodostunut Kinokka-elokuvakerho ja Linnanpuiston kaupunkiviljely ja Matruusin illallinen ym. tapahtumat jatkuvat kuten ennenkin.

Tuloslaskelma-2017.pdf

Tase-2017.pdf