Toimintakertomus vuodelta 2013

Vuonna 1945 perustettu Katajanokkaseura ry – Skatuddssällskapet rf kuuluu Helsingin vanhimpiin kaupunginosayhdistyksiin. Seuran säännöt velvoittavat meitä toimimaan mm. Katajanokan sivistyksellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi alueemme omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen.

Katajanokkaseura ry on Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton ja Suomen kotiseutuliiton jäsen.

Vuosikokous

pidettiin 28.2.2013 hotelli Katajanokan entisessä vankilan kirkkosalissa. Kokouksen jälkeen Risto Heikkinen kiinteistövirastosta kertoi maailmanpyörähankkeesta Katajanokanlaiturin tyhjälle tontille ja Olli Sirén N2 Helsinki Oy:stä meriuimalaideoista samalle paikalle.

Johtokunta

Seuran toimintaa suunnittelee ja johtaa vuosikokouksessa valittu johtokunta, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä 10

15 kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista vuosittain on puolet erovuorossa. Vuonna 2013 vuosikokous valitsi johtokunnan puheenjohtajaksi Tuula Palaste-Eerolan. Johtokunnan muut jäsenet olivat Helena Alkula, Rea Anner, Martin Bunders, Sinikka Harpf, Aurora Heickell, Kimmo Hyvärinen, Risto Jaakkola, Marja Karppanen, Kati Laasonen, Erkki Leimu, Jussi Nilsson, Kirsti Tolvanen, Irmeli Walldén-Paulig, Susanna Widlund ja Kaisa Väisänen.

Johtokunta valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Aurora Heickellin, sihteeriksi Helena Alkulan ja rahastonhoitajaksi Susanna Widlundin.

Johtokunta on asettanut perinteisesti toimikuntia eri tehtäviä varten: Kaiku-lehden päätoimittajana toimi Aurora Heickell, ympäristötoimikunnan vetäjänä Kimmo Hyvärinen, kulttuuritoimikunnan Marja Karppanen. Kaiku-lehden ilmoitushankinnasta vastasi Erkki Leimu ja Kaisa Väisänen.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Toimikunnat pitivät lukuisia kokouksia.

Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste-Eerola toimi Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n hallituksessa (Helka) eteläisten kaupunginosien edustajana.

Seuran jäsenet

Vuonna 2013 jäseniä oli yhteensä 253, joista yhteisöjäseniä 11 ja vapaajäseniä 26. Jäsenmaksu oli 15 euroa/henkilö, kannattajajäsenmaksu 50 euroa/yhteisöjäsen.

Talous

Seuran toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön; tapahtumien järjestämiseen toimikuntien toimintaan osallistuu johtokunnan jäsenten lisäksi monia vapaaehtoisia. Jäsenmaksujen lisäksi Katajanokan Kaiku -lehden ilmoituksista on saatu tuloja.

Toiminta 2013

Perinteinen juoksukilpailu Katajanokan ympärijuoksu järjestettiin 3.9.2013. Sarjoja oli yhteensä 13, 45-vuotiaista aikuisiin. Juoksijoita oli yhteensä noin 100 ja yleisöä suuret määrät. Tulokset julkaistiin Katajanokan Kaiku -lehdessä.

Ravintolapäivänä pidimme keittobaaria 18.5.2013 Linnanpuistossa. Syksyn ravintolapäivä pidettiin yhdessä Katajanokan partiolaisten kanssa 16.11.2013 Lippakioskin tienoilla.

Seura vuokrasi kaupungilta alueen Linnanpuistosta kolmellekymmenelle viljelylaatikolle kaupunkiviljelyä varten. Viljelemään halukkaita oli jonkin verran enemmän. Fiskars Oyj:ltä saatiin lahjoituksena työkaluja.

Elokuvakerho Kinokka jatkoi laatufilmien esittämistä Kino K-13:ssa. Esitysten jälkeen oli tavan mukaan varattu aikaa yhdessäoloon ja keskusteluun auditorion aulatilassa. Vuonna 2013 esitettiin seitsemän filmiä. Kinokan järjestelyistä vastaa seuran kulttuuritoimikunnan laajennettu ryhmä ”Kinokan keskuskomitea”. Filmien vuokrat saatiin lahjoituksena isännöitsijätoimisto Rantamäki Oy:ltä, taloudellista tukea on saatu myös HOK-Elannolta sekä Suomen elokuvasäätiöltä.

Katajanokkaseuran stipendit luovutettiin Katajanokan ala-asteelle ja Kronohagens lågstadieskolanille. Stipendien kautta seura haluaa edistää yhteistyötä Katajanokalla: Katajanokan koulu kävi keväällä laulamassa Kukkaskartanon palvelutalossa.

Kannanotot ja tapaamiset

Seura esitti Helsingin nimistötoimikunnalle 17.4.2013 Katajanokanpuiston nimeämistä Tove Janssonin puistoksi: Tove Janssonin lapsuuden kotikatu Luotsikatu alkaa tästä puistosta; Katajanokanpuisto toisaalta on nimi, jota asukkaat eivät juuri käytä.

Seura kannatti 25.4.2013 kaupunginhallitukselle osoittamassaan mielipiteessä Katajanokan-laiturin/Kanavaterminaalin tontin käyttöä meriuimala-alueena sekä alueen elävöittämistä ja kaikille avointa väliaikaiskäyttöä. Samoin mielipiteessään 30.10.2013 kaupunkisuunnitteluvirastolle seura esitti, että meriuimala-tyyppiset hankkeet sopivat hyvin osaksi Katajanokan merellistä ympäristöä ja kulttuuria ja toivoi myönteistä suhtautumista Helsinki Allas Oy:n lupapyyntöön.

Linnanpuistossa sijaitsevan (os. Vyökatu 3) entisen huoltorakennuksen asuinkäyttöön muuttamista seura kannatti 1.10.2012, mutta muistutti, että rakennuksen käyttö ei saa estää kulkemista Linnan-puistossa. Seuran kirjeessä 16.8.2013 asiaa valmisteleville kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistö-viraston virkamiehille huomautettiin kujan sulkemista, sillä suunnitelma poikkesi tältä osin aiemmin myönnetyn poikkeamispäätöksen ehdoista. Koska kuja on asukkaiden ja varsinkin monen koululai-sen oikotie, seura informoi suunnitelmasta Katajanokan koulua, joka myös vastusti kujan sulkemista.

Alkuvuodesta tavattiin Helsingin sataman edustajia Katajanokalla, jolloin keskusteltiin mm. laivojen aikatauluista ja satamaliikenteen aiheuttamista ongelmista.

Seuran edustaja valittiin ja osallistui Helsingin pysäköintipolitiikan arvioimiseen.

Tiedotus

Seuran vuosijulkaisu Katajanokan kaiku ilmestyi joulukuun alussa. Kaiku on myös luettavissa seuran verkkosivuilla. Tiedotuslehtinen Katajanokan kieku julkaistiin 3 kertaa, toukokuussa yhdessä hotelli Katajanokan kanssa.

Seuran verkkosivut uudistettiin, osoite on skatta.fi. Verkkosivuilla on Katajanokka-tietoa ja –keskustelua.

Tulevaisuuden näkymistä

Katajanokkaseuran tärkeänä tehtävänä on seurata muutoksia oman asuinalueemme näkökulmasta ja toimia asukkaiden edunvalvojana. Vuonna 2014 mielenkiintoisiin seurattaviin hankkeisiin kuuluvat mm. Kirkkohallituksen ja Keskon suunnitelmat kiinteistöjen muuttamisesta asuinkäyttöön. Entisen Kanavaterminaalin alueelle noussee vappuna maailmapyörä ja alueelle on myös suunnitteilla meriuimala, jonka avaaminen siirtyy vuoteen 2015. Alueelle saataneen kuitenkin jo tänä kesänä erilaista mielenkiintoista väliaikaiskäyttöä, jonka suunnitteluun osallistumme. 

Vuonna 2014 vietämme Tove Janssonin juhlavuotta puistotapahtuman merkeissä. Aloitamme seuran oman juhlavuoden suunnittelun: Katajanokkaseura täyttää 70 vuotta vuonna 2015.

Kaupunkiviljely Linnanpuistossa oli menestys. Ensi viljelykautta varten selvitämme, onko realistisia mahdollisuuksia tarjota lisää viljelypaikkoja.

Seuran tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että jäsenistöön ja jäsenmäärän kasvattamiseen kiinnitetään edelleen huomiota.