Toimintakertomus 2011

Vuonna 1945 perustettu Katajanokkaseura ry – Skatuddssällskapet rf on Helsingin vanhimpia kaupunginosayhdistyksiä. Seuran säännöt velvoittavat toimimaan mm. Katajanokan sivistyksellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi alueemme omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen.

Katajanokkaseura on Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton ja Suomen kotiseutuliiton jäsen.


Toiminta 2011

Seuran elokuvakerho Kinokka jatkoi laatufilmien esittämistä Kino K-13:ssa. 2011 esitettiin seitsemän filmiä. Esitysten jälkeen kokoonnuttiin keskustelemaan auditorion aulatilaan. Kinokan järjestelyistä vastaa seuran kulttuuritoimikunnan laajennettu toimijaryhmä. Filmien vuokrat on lahjoittanut isännöitsijätoimisto Rantamäki Oy, taloudellista tukea on saatu myös HOK-Elannolta sekä Suomen elokuvasäätiöltä.

Siivoustalkoot järjestettiin 16.5. Kaupunki tarjosi siivousvälineet ja seura pientä purtavaa. Talkoisiin osallistui noin 15 katajanokkalaista.

Musiikillinen piknik pidettiin Linnanpuistossa 7.6. Tapahtuman pääjärjestäjä oli Katajanokan Rotaryklubi. Musiikkia esittivät sellotaiteilijat Seeli Toivio ja Helena Paavola.

Seuran stipendit luovutettiin Katajanokan ala-asteelle ja Kronohagens lågstadieskolanin katajanokkalaisoppilaille.

Perinteinen Katajanokan ympärijuoksu järjestettiin 6.9.2011. Sarjoja oli yhteensä 13, nuorimmat juoksijat olivat 3-vuotiaita. Juoksijoita oli yhteensä 115 ja yleisöä suuret määrät. Tulokset on julkaistu seuran verkkosivuilla ja Katajanokan Kaiku -lehdessä.

Seuran ideoiman Rakkauden sillan (kävelysilta Katajanokalta Kruununhakaan) suhteen saatiin rakennus- ja ympäristötointa johtavalta apulaiskaupunginjohtajalta lupaus, että siltaan kiinnitettäviä lukkoja ei tulla poistamaan. Siltaan hankittiin kyltti ja kaiteeseen on lyhyessä ajassa kiinnitetty pari sataa lukkoa.

Kannanotot ja tapaamiset

Linnankatu 3:n asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta esitettiin seuran mielipiteenä 7.4.2011 mm. että luonnossuunnitelman mukainen rakennus sopii pääosin Katajanokan kaupunkikuvaan; edellytettiin kuitenkin, että uuden rakennuksen kattokorkeus ei poikkea naapuritalojen kattokorkeuksista ja että rakennuksen julkisivun värimaailma sopii nykyiseen, viereisten Jugend-tyyppisten talojen, lämpimään värimaisemaan. Rakennukseen suunniteltua kadulle ja taivaalle suuntautuvaa kulmaa pidettiin jossakin määrin liioitellun aggressiivisen oloisena. Muistutettiin myös, että asemakaavamuutoksen ehdottomana tavoitteena tulee olla kaupunkiympäristön monipuolisuuden säilyttäminen siten, että rakennuksen kaduntasokerrokseen tulee suunnitelmaan sisällytettynä liike-, toimisto- tai työtilaa.

Uspenskin katedraalille johtavien portaiden talvikunnossapitoa esitettiin Helsingin kaupungille 20.5.2011 lähetetyssä kirjeessä. Aloitetta perusteltiin liukastumisvaaran ehkäisemiseksi, koska Uspenskin ortodoksikatedraali on myös talviaikaan hyvin suosittu matkailukohde.

Mattolaiturimme säilyttämistä esitettiin ympäristölautakunnalle 24.5.2011, perusteluina mattolaiturin suuri merkitys mm. virkistäytymispaikkana kaikenikäisille katajanokkalaisille.

Seuran kannanotot ovat luettavissa seuran verkkosivuilla skatta.fi >Katajanokkaseura >Kannanotot.


Tiedotus

Seuran vuosijulkaisu Katajanokan kaiku ilmestyi joulukuun alussa. Kaiku on myös luettavissa seuran verkkosivuilla skatta.fi. Tiedotuslehtinen Katajanokan kieku julkaistiin 2 kertaa.

Seuran verkkosivujen osoite on skatta.fi. Verkkosivuilta löytyy Katajanokka-tietoa ja -keskustelua.

Sivuille voi kuka tahansa lisätä uutisia, tietoja tapahtumista ja kuvia; jutut tarkastetaan etukäteen. Keskustelupalstalle kirjoittaminen vaatii rekisteröitymisen, keskustelut moderoidaan jälkikäteen.

Vuosikokous

Katajanokkaseuran vuosikokous pidettiin 28.2.2011 Meritullin seurakuntatalossa. Kokoukseen osallistui 37 katajanokkalaista. Kokouksen jälkeen arkkitehti Mika Savela esitteli diplomityössään kehittelemiään mielenkiintoisia ideoita Katajokan elävöittämiseksi.


Johtokunta

Johtokunnassa on seuran sääntöjen mukaan oltava 10 – 15 jäsentä, jotka, samoin kuin seuran puheenjohtaja, valitaan vuosikokouksessa. Vuonna 2010 vuosikokous valitsi johtokunnan puheenjohtajaksi Tuula Palaste-Eerolan. Jäseninä johtokunnassa olivat Helena Alkula, Rea Anner, Martin Bunders, Sinikka Harpf, Aurora Heickell, Kimmo Hyvärinen, Risto Jaakkola, Marja Karppanen, Erkki Leimu, Markku Lounatvuori, Jussi Nilssson, Tuula Palaste-Eerola, Kirsti Tolvanen, Irmeli Walldén-Paulig ja Susanna Widlund.

Johtokunta valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Aurora Heickellin, sihteeriksi Helena Alkulan ja rahastonhoitajaksi Susanna Widlundin.

Johtokunta on myös asettanut toimikuntia eri toimintoja varten. Tiedotustoimikunnan vetäjänä on toiminut Martin Bunders, ympäristötoimikunnan Kimmo Hyvärinen, kulttuuritoimikunnan Marja Karppanen ja Kaiku-lehden päätoimittajana Aurora Heickell. Kaiku-lehden ilmoitushankinnasta ovat vastannut Erkki Leimu ja Kaisa Väisänen.

Johtokunta kokoontui 11 kertaa. Johtokunnan asettamat toimikunnat ovat pitäneet lukuisia kokouksia.

Seuran edustaja on vuonna 2011 osallistunut muutaman kerran Helsingin Rantaryhmän kokouksiin.


Jäsenistö

Vuonna 2011 jäseniä oli yhteensä 259, joista yhteisöjäseniä 11 ja vapaajäseniä 33. Jäsenmaksu oli 15 euroa/henkilö, kannattajajäsenmaksu 50 euroa/yhteisöjäsen. Jäsenmäärä on viime vuodet ollut hienoisessa laskussa.


Talous

Seuran toiminta on myös vuonna 2011 perustunut vapaaehtoistyöhön; tapahtumien järjestämiseen osallistuu johtokunnan jäsenten lisäksi monia muitakin toimikuntien jäsenininä. Jäsenmaksujen lisäksi Katajanokan Kaiku -lehden ilmoituksista sekä Katajanokka-aiheisten joulukorttien myynnistä on saatu tuloja.


Tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2012 aikana seurattavia asioita ovat mm. Eteläsataman alueen suunnittelu, mahdollisen Guggenheim-museohankkeen eteneminen ja Laajasalon Kruunuvuoren liikennevaihtoehdot.

Seura järjestää Katajanokan ympärijuoksun ja muita tapahtumia. Vuonna 2012 Katajanokan Kaiku ilmestyy 51. kerran.

Helsingin kaupungissa on meneillään mittavia kaupunkirakenteen muutoksia. Samoin kuntarakenteisiin kohdistuu muutospaineita. Katajanokkaseuralla tärkeänä tehtävänä on seurata muutoksia oman asuinalueemme näkökulmasta ja toimia asukkaiden edunvalvojana.