Toimintakertomus 2012

Vuonna 1945 perustettu Katajanokkaseura ry – Skatuddssällskapet rf on Helsingin vanhimpia kaupunginosayhdistyksiä. Seuran säännöt velvoittavat toimimaan mm. Katajanokan sivistyksellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi alueemme omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen.

Katajanokkaseura ry on Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton ja Suomen kotiseutuliiton jäsen.

 

Toiminta 2012

Seuran elokuvakerho Kinokka jatkoi laatufilmien esittämistä Kino K-13:ssa. 2012 esitettiin seitsemän filmiä. Esitysten jälkeen kokoonnuttiin keskustelemaan auditorion aulatilaan. Kinokan järjestelyistä vastaa seuran kulttuuritoimikunnan laajennettu toimijaryhmä. Filmien vuokrat on lahjoittanut isännöitsijätoimisto Rantamäki Oy, taloudellista tukea on saatu myös HOK-Elannolta sekä Suomen elokuvasäätiöltä.

Siivoustalkoot järjestettiin 14.5. Kaupunki tarjosi siivousvälineet ja seura pientä purtavaa. Talkoisiin osallistui noin 13 katajanokkalaista. Mukana olivat myös Katajanokan partiolaiset. Seura huomioi erityisesti koiraihmiset jakamalla koirankakkapusseja.

Katajanokkaseuran stipendit luovutettiin Katajanokan ala-asteelle ja Kronohagens lågstadieskolanin katajanokkalaisoppilaille.

Perinteinen Katajanokan ympärijuoksu järjestettiin 4.9.2012. Sarjoja oli yhteensä 13, 4-5-vuotiaista aikuisiin. Juoksijoita oli yhteensä 100 ja yleisöä suuret määrät. Tulokset on julkaistu Katajanokan Kaiku –lehdessä.

 

Kannanotot ja tapaamiset

Mielipide liikennöintisuunnitelmasta HSL:lle 9.1.2012: Katajanokkaseura piti raitiotieliikenteen korvaamista bussilla yöaikaan huononnuksena ja korosti riittävän selkeää tiedottamista mahdollisen yöbussin aikatauluista. Mielipide on kokonaisuudessaan luettavissa seuran verkkosivuilla skatta.fi > Katajanokkaseura > Kannanotot.

15.5.2012 seuran johtokunta tutustui Stora Enson toimitiloihin ja niiden saneeraussuunnitelmiin.

Johtokunta kävi tutustumassa Suomenlinnan huoltolautan uuteen terminaalirakennukseen 6.6.2012.

Terminaalirakennuksen vieressä kasvaa Katajanokan ainoa luonnonvarainen kataja. Katajan säilyttämisen puolesta seura otti yhteyttä rakennusvirastoon. Katajan ympäriltä on nyt johdettu vesi pois sekä sen ympärille on pystytetty kivipaadet suojaamaan puuta.

 

Tiedotus

Seuran vuosijulkaisu Katajanokan kaiku ilmestyi joulukuun alussa. Kaiku on myös luettavissa seuran verkkosivuilla. Tiedotuslehtinen Katajanokan kieku julkaistiin 2 kertaa.

Seuran verkkosivujen osoite on skatta.fi. Verkkosivuilla on Katajanokka-tietoa ja –keskustelua.

 

Vuosikokous

Vuosikokous pidettiin torstaina 1.3.2012 klo 18.00 SKS:n päärakennuksessa. Kokouksen jälkeen keskusteltiin Guggenheim-hankkeesta. Keskustelun alustivat Helsingin taidemuseon johtaja Janne Gallen-Kallela-Sirén ja kaupunginvaltuutettu Tuomas Rantanen. Vuosikokoukseen osallistui 46 henkilöä.

 

Johtokunta

Johtokunnassa on seuran sääntöjen mukaan oltava 10 –15 jäsentä, jotka, samoin kuin seuran puheenjohtaja, valitaan vuosikokouksessa. Vuonna 2012 vuosikokous valitsi johtokunnan puheenjohtajaksi Tuula Palaste-Eerolan. Jäseninä johtokunnassa ovat olleet Helena Alkula, Rea Anner, Martin Bunders, Sinikka Harpf, Aurora Heickell, Kimmo Hyvärinen, Risto Jaakkola, Marja Karppanen, Kati Laasonen, Erkki Leimu, Jussi Nilsson, Kirsti Tolvanen, Irmeli Walldén-Paulig, Susanna Widlund ja Kaisa Väisänen.

Johtokunta valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Aurora Heickellin, sihteeriksi Helena Alkulan ja rahastonhoitajaksi Susanna Widlundin.

Johtokunta on myös asettanut toimikuntia: Kaiku-lehden päätoimittajana on ollut Aurora Heickell, ympäristötoimikunnan vetäjänä Kimmo Hyvärinen, kulttuuritoimikunnan Marja Karppanen. Kaiku-lehden ilmoitushankinnasta ovat vastannut Erkki Leimu ja Kaisa Väisänen.

Johtokunta kokoontui 11 kertaa. Toimikunnat ovat pitäneet lukuisia kokouksia.

Seuran edustaja on vuonna 2012 osallistunut Helsingin Rantaryhmän kokouksiin. Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste-Eerola on toiminut Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:ssä (Helka) eteläisten kaupunginosien edustajana.

 

Jäsenistö

Vuonna 2012 jäseniä oli yhteensä 251, joista yhteisöjäseniä 11 ja vapaajäseniä 26. Jäsenmaksu oli 15 euroa/henkilö, kannattajajäsenmaksu 50 euroa/yhteisöjäsen. Jäsenmäärä on viime vuodet ollut hienoisessa laskussa.

 

Talous

Seuran toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön; tapahtumien järjestämiseen osallistuu johtokunnan jäsenten lisäksi monia muitakin toimikuntien jäsenininä. Jäsenmaksujen lisäksi Katajanokan Kaiku

-lehden ilmoituksista sekä Katajanokka-aiheisten joulukorttien myynnistä on saatu tuloja.

 

Tulevaisuuden näkymät

Katajanokkaseuran tärkeänä tehtävänä on seurata muutoksia oman asuinalueemme näkökulmasta ja toimia asukkaiden edunvalvojana. Eteläsataman suunnittelukilpailu on pidetty 2012, vuonna 2013 seuraamme mm. näiden suunnitelmien eli sataman ja Kauppatorin alueen kaavoituksen etenemistä.

Seura järjestää Katajanokan ympärijuoksun ja muita tapahtumia. Katajanokan Kaiku julkaistaan 52. kerran.

Seuran tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että jäsenistöön ja jäsenmäärän kasvattamiseen kiinnitetään huomiota.