Toimintakertomus 2008

Vuosi 2008 oli Katajanokkaseura ry. – Skatuddssällskapet rf. –yhdistyksen 63. toimintavuosi.

Jäsenistö

Jäseniä oli vuoden lopussa 309, joista 12 yhteisöjäsentä. Henkilöjäsenmaksu oli 15 euroa/henkilö ja kannattajajäsenmaksu 50/yhteisöjäsen. 

Tiedotus

Seuran vuosijulkaisu Katajanokan kaiku ilmestyi joulukuun alussa. Tiedotuslehtinen Katajanokan kieku julkaistiin 2 kertaa. Katajanokka-tietoa ja –keskusteluja kirjattiin myös seuran verkkosivuille, osoite www.skatta.fi.

Kannanotot ja tapaamiset

Ylipormestarin asukasilta saatiin vihdoin Katajanokalla 15.1.2008, selostus koululla pidetyn tilaisuuden keskusteluista löytyy seuran verkkosivuilta.

Seura on aktiivisesti seurannut Eteläsataman ”Kirjava Satama” –suunnitelman Katajanokkaa koskevan osuuden kehitystä. Kanavalaiturin hotellihankkeesta on jätetty kriittiset lausunnot kaupunkisuunnitteluvirastoon 30. maaliskuuta 2008 ja 3. lokakuuta 2008.

Seura esitti 25. elokuuta 2008 Kaupunginhallitukselle, että Katajanokan kärjen pelikenttä kunnostetaan ja päällysteeltään kestäväksi ja helppohoitoiseksi, esim. hiekkakentäksi. Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurilta saatiin vastaus, että kenttä kunnostetaan jo keväällä 2009.

Katajanokalle rakennettavan luolaston räjäytystöistä aiheutuvien ongelmien vuoksi on otettu useaan kertaan yhteyttä rakennuttajaan.

Seura on kirjoittanut 19.11.2008 Helsingin nuorisolautakunnalle huolensa nuorisotoiminnan päättymisestä Katajanokalla; nuorisotoimi on luopumassa Merikasarmin nuorisotalosta ja työntekijäresursseja aiotaan siirtää muualle. Seura on ehdottanut vaihtoehtona esimerkiksi talon saamista asukastalokäyttöön: tällöin myös nuorisotoiminta voisi toivottavasti jatkua.

Katajanokkalaisten tarpeita ja toiveita on pyritty pitämää esillä Linnanpuiston suunnittelussa ja toteuttamisessa. Seura on useaan otteeseen ollut yhteydessä Helsingin rakennusvirastoon ja yleisten töiden lautakuntaan.

Seura on markkinoinut kaupungille Uspenskin katedraalin alapuolella olevaa Kanavarannan ja Meritullintorin yhdistävää kävelysiltaa Helsingin Rakkauden siltana, mutta idea ei toistaiseksi ole kokenut ansaitsemaansa innostusta.

Kannanotot ovat luettavissa verkkosivuilla www.skatta.fi /Katajanokkaseura/Kannanotot

Muu toiminta

14.5. pidettiin Katajanokan siivoustalkoot. Kaupunki tarjosi siivousvälineet ja seura pientä purtavaa.

Katajanokan ala-asteelle luovutettiin seuran stipendi, koulun toivomuksesta lahjoitettiin 200 euroa luokkien retkikassoihin. Myös Kronohagens lågstadie-skolanin katajanokkalaislapsille luovutettiin 50 euron stipendi. 

Perinteinen Katajanokan ympärijuoksu järjestettiin 2.9.2008 tavallista juhlavammin, koska kyseessä oli juoksun 60-merkkivuosi. Eri sarjoissa oli yhteensä 161 juoksijaa, jotka saivat kaikki neilikan ja kunniakirjan. Tulokset on julkaistu Katajanokan Kaiussa ja seuran verkkosivuilla. Juoksua elävöitti Helsingin kaupungin kulttuuriasiankeskuksen tukemana tanssiva klovni Pierre Séraphin. Pienimmät juoksijat saivat halutessaan kasvomaalauksen.

Seuran elokuvakerho Kinokka jatkoi toimintaansa. Keväällä esitettiin kolme filmiä, samoin syksyllä. Filmiesitysten jälkeen oli varattu aikaa seurustelua ja keskustelua varten.

Vuosikokous

Vuosikokous pidettiin Hotelli Katajanokan kokoustilassa, vankilan entisessä kappelissa 26.2.2008. Kokoukseen osallistui 52 katajanokkalaista. Kokouksen jälkeen keskusteltiin erityisesti räjäytystöiden aiheuttamasta harmista ja mahdollisesta rakennuksille aiheutuvasta vahingosta.

Johtokunta

Johtokunnassa on seuran sääntöjen mukaan oltava 10 – 15 jäsentä, jotka, samoin kuin seuran puheenjohtaja, valitaan vuosikokouksessa. Vuonna 2008 vuosikokous valitsi johtokunnan puheenjohtajaksi Tuula Palaste-Eerolan. Jäseninä johtokunnassa olivat Helena Alkula (sihteeri), Denise Anner, Rea Anner, Mattias Bremer (erosi 13.4.2008), Martin Bunders, Tarja Djateu (rahastonhoitaja), Sinikka Harpf, Aurora Heickell, Kimmo Hyvärinen, Risto Jaakkola, Marja Karppanen, Riitta Laine, Erkki Leimu, Kirsti Tolvanen ja Irmeli Walldén-Paulig. Johtokunta kokoontui 8 kertaa. Johtokunnan asettamat toimikunnat – kulttuuri-, tiedotus- ja ympäristötoimikunta – ovat pitäneet lukuisia kokouksia.

Tulevaisuuden näkymät

Katajanokkaseura ry – Skatuddssällskapet rf:n säännöt velvoittavat toimimaan mm. Katajanokan sivistyksellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi alueemme omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen. Seuran toiminta asukkaiden etujärjestönä on koettu mielekkääksi: jäsenmäärä on hienoisessa kasvussa. Seura jatkaa myös tulevina vuosina aktiivista toimintaa ympäristönsuojeluun, maisemanhoitoon, liikenne- ja satamajärjestelyihin sekä kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä.