Toimintakertomus 2007

Vuosi 2007 oli Katajanokkaseura ry. – Skatuddssällskapet rf. –yhdistyksen 62. toimintavuosi.

 

Sääntöjensä velvoittamana seura on myös vuonna 2007 toiminut sivistyksellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi Katajanokan alueellista omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen sekä ympäristönsuojeluun, maisemanhoitoon, liikenne- ja satamajärjestelyihin sekä kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä.

 

Jäsenistö

Jäseniä oli vuoden lopussa noin 330, joista 9 yhteisöjäsentä. Henkilöjäsenmaksu oli 15 euroa/henkilö ja kannattajajäsenmaksu 50/yhteisöjäsen.

 

Tiedotus

Seuran vuosijulkaisu Katajanokan kaiku ilmestyi joulukuussa. Tiedotuslehtinen Katajanokan kieku julkaistiin 2 kertaa. Katajanokka-tietoa ja –keskusteluja on myös seuran verkkosivuilla osoitteessa www.skatta.fi.

 

Muu toiminta

5.5. pidettiin Katajanokan siivoustalkoot; osallistujia oli muutama. Kaupunki tarjosi siivousvälineet ja seura pientä purtavaa.

 

Katajanokan ala-asteen kevätjuhlassa jaettiin Katajanokkaseuran stipendit. Myös Kronohagens lågstadie-skolanin katajanokkalaislapsille luovutettiin yksi stipendi.

Koululaisille tarjottiin myös jäätelöt kiitokseksi ympäristön siivoustalkoista.

 

Perinteinen Katajanokan ympärijuoksu järjestettiin 4.9. jo 59. kerran. Juoksijoita ja juoksun järjestäjiä oli tullut paikalle yli sata.

 

Seuran elokuvakerho Kinokka jatkoi toimintaansa. Filmiesitysten jälkeen jäätiin vielä seurustelemaan ja keskustelemaan elokuvasta ja elokuvakerhotoiminnasta yleensä.

 

Kannanotot ja tapaamiset

Seura on aktiivisesti ollut yhteistyössä HKR:n kanssa tulevan uuden Linnanpuiston suunnittelun tiimoilta.

 

Seura antoi 7.2.2007 kaupunkisuunnitteluvirastolle mielipiteen Katajanokan ja Laajasalon välille suunnitellusta sillasta ja tunnelista.

 

Seura antoi 4.6.2007 mielipiteen Katajanokan maanalaista pysäköintilaitosta koskevan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

 

Seura antoi 14.12. lausunnon Kaisaniemen puiston asemakaavasta

Seuran edustajat tapasivat 14.12.2007 Ruokakesko Oy:n edustajia ja Katajanokan K-kauppiaan.

 

Kannanotot ovat luettavissa verkkosivuilla www.skatta.fi

 

Vuosikokous

Vuosikokous pidettiin Uspenskin katedraalin kryptassa 27.2.2007. Kokouksessa keskusteltiin jälleen vilkkaasti Katajanokan ympäristöasioista.

 

Johtokunta

Johtokunnassa on seuran sääntöjen mukaan oltava 10 – 15 jäsentä, jotka, samoin kuin seuran puheenjohtaja, valitaan vuosikokouksessa. Vuonna 2007 vuosikokous valitsi johtokunnan puheenjohtajaksi Tuula Palaste-Eerolan. Jäseninä johtokunnassa olivat Helena Alkula (sihteeri), Denise Anner, Rea Anner, Mattias Bremer (rahastonhoitaja), Martin Bunders, Tarja Djateu, Sinikka Harpf, Kimmo Hyvärinen, Risto Jaakkola, Unto Järvinen, Marja Karppanen, Erkki Leimu, Kirsti Tolvanen ja Irmeli Walldén-Paulig. Vuosikokouksen valitsema Jukka Ahola ei Katajanokalta poismuuton takia osallistunut johtokunnan toimintaan. Johtokunta kokoontui vuonna 2007 11 kertaa. Lisäksi johtokunnan asettamat toimikunnat – ympäristö-, juhla-, lehti- ja urheilutoimikunta – ovat pitäneet lukuisia kokouksia. Seura koki 5.9.2007 suuren menetyksen Unto Järvisen yllättävän kuoleman johdosta.