Vuosikokous 1.3.2012

Katajanokkaseuran vuosikokous 1.3.2012 klo 18

SKS:n päärakennuksessa (Hallituskatu 1)

Tarkistamaton pöytäkirja

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste-Eerola avasi kokouksen. Kokous todettiin sääntöjen ja edellisen vuosikokouksen päätöksen mukaan koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Laakkonen ja sihteeriksi Helena Alkula.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Anne Karppinen ja Hilkka Aalto.

4. Vuoden 2011 toimintakertomus

Tuula Palaste-Eerola esitteli vuoden 2011 toimintakertomuksen.

5. Vuoden 2011 tilinpäätös

Hyväksyttiin vuoden 2011 tilinpäätös. Toiminnantarkastuskertomus ja muut kokoukselle esitetyt asiakirjat, toimintakertomus vuodelta 2011, tilinpäätös vuodelta 2001 ja toimintasuunnitelma ovat seuran verkkosivuilla skatta.fi.

6. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle

Johtokunnalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Puheenjohtaja Tuula Palaste-Eerola esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2012.

8. Jäsenmaksun suuruus 2012

Jäsenmaksu päätettiin pitää samana kuin ennenkin eli 15 euroa/henkilöjäsen ja 50 euroa/yhteisöjäsen.

9. Talousarvio vuodelle 2012

Hyväksyttiin vuoden 2011 linjausta noudattava talousarvio vuodelle 2012.

10. Seuran kokouksen koollekutsumistapa

Päätettiin pitää entisenä: jäsenille lähetetään kutsu kirjeitse. Tämän lisäksi jaetaan Katajanokan talouksiin joukkojakeluna Katajanokan kieku -tiedotuslehtinen.

11. Seuran puheenjohtajan valinta

Seuran puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tuula Palaste-Eerola.

12. Uusien johtokunnan jäsenten valinta

Valittiin uudestaan johtokuntaan erovuoroisista Martin Bunders, Aurora Heickell, Marja Karppanen, Erkki Leimu, Kirsti Tolvanen ja Irmeli Wallden-Paulig. Uutena jäsenenä johtokuntaan valittiin Kati Laasonen.

13. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta (verksamhetsgranskare).

Valittiin toiminnantarkastajiksi Ingrid Heickell ja Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö.

14. Muut asiat, keskustelu

Muita asioita päätettäväksi ei ollut esitetty sääntöjen määräämässä ajassa.

Toimintasuunnitelman esittelyn yhteydessä keskusteltiin ongelmista, joita oman postin puuttuminen aiheuttaa Katajanokalla.

 

– – –

Kokouksen aluksi Sirkka-Liisa Mettomäki kertoi SKS:n toiminnasta ja rakennuksesta. SKS:n verkkosivujen osoite on www.finlit.fi.

Kokouksen jälkeen keskusteltiin Guggenheimista. Keskustelun alustajina toimivat museonjohtaja Janne Gallen-Kallela-Sirén ja kaupunginvaltuutettu Tuomas Rantanen.

Kokouksen osallistujamäärä: 46