Pysäköintiluola Keskon vaiheille

Yleisötilaisuus parkkiluolan suunnittelusta pidettiin Katajanokan ala-asteen ruokalassa keskiviikkona 23.5. klo 18-20.

Uusi, Keskon vaiheille sijoitettavaksi suunniteltu luola ei herättänyt kovin suuria intohimoja: keskustelutilaisuuteen osallistui vain parisenkymmentä katajanokkalaista.

Katajanokkaseura ry:n mielipide suunnitelmasta on toimitettu kaupunkisuunnitteluvirastoon (lausunto löytyy linkistä tai kohdasta Katajanokkaseura -> Kannanotot).

 

 

Keskustelutilaisuuden järjesti Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto yhdessä YIT Rakennus Oy:n kanssa

 

Kaavan suunnittelusta vastaava arkkitehti Markku Härkönen alusti kertomalla suunnittelun lähtökohdista, jonka jälkeen YIT:n edustaja, kehityspäällikkö Mikko Kettunen esitteli rakennuttajan näkökulmasta hankkeen tarkoitusta ja tavoitteita. 

 

Kaupunkisuunnitteluvirastossa tehdyn pysäköintiselvityksen mukaan Katajanokalta puuttuu – laskentatavasta riippuen – noin 660-1090 autopaikkaa. Tätä vajetta tulevat lisäämään Alvar Aalto –hotellin ja uuden ison nopean lautan tulo Katajanokan terminaaliin.

 

Tarpeeseen on tarkoitus kaavoittaa – pääosin Tulli- ja pakkahuoneen alle, noin 20-30 metrin syvyyteen maanpinnasta – pysäköintiluola 500:lle tai vaihtoehtoisesti 700:lle autolle.

 

Sisään- ja uloskäynnit autoille pysäköintiluolaan on suunniteltu molemmin puolin Kanavakadulle. Jalankulkijoiden sisäänkäynnit sijoittuisivat lähellä sijaitseviin Keskon, Grand Marinan ja Ulkoministeriön kiinteistöihin, katutasolle. Parkkiluolan ilmanotto- ja puistoaukot sijoittuvat ns. ”sakkiruutuaukion” lähellä olevan jätevesipumppaamon kylkeen. 

 

Alustusten jälkeen käydyssä keskustelussa kävi ilmi, että parkkiluolan suunniteltu uusi sijoituspaikka yritysten läheisyyteen on ainakin paikalla olleiden noin 20 katajanokkalaisen mielestä huomattavasti parempi kuin alun perin Katajanokan vanhalle puolelle asuintalojen alle suunniteltu ehdotus.  Myös havainnekuvalla hahmotetut Kanavakadun sisään- ja ulostuloluiskat vaikuttivat paikalla olleiden mielestä suht’onnistuneilta. Tosin niidenkin toimivuutta Kanavakadun risteyksen aamu- ja iltaruuhkan aikoihin epäiltiin.

 

Eniten katajanokkalaisia asemakaavan muutoksessa ja parkkiluolan suunnittelussa epäilytti kuitenkin autoliikenteen lisääntyminen sekä liikenteen lisääntymisen seuraus- ja kerrannaisvaikutukset umpiperäksi kutsutulla saarellamme. Paikalla ollut liikennesuunnittelija arvioi, että liikennemäärän lisäys olisi noin 500 autoa päivässä.

 

Kaavan valmisteluvaiheessa syksyllä 2007 selvitettäviksi katajanokkalaisten kysymyksiksi jäivät mm., mitkä todella ovat Katajanokan lisääntyvät liikennemäärät ja virrat, pysäköintipaikkojen nettokäyttö ja mahdolliset siirtymät asukaspysäköinnistä pysäköintiluolaan. Lisääkö pysäköintiluola itse asiassa ulkopuolelta tulevaa autoliikennettä, vai vähentääkö se sitä? Vaikeuttaako pysäköintilaitos asukaspysäköintiä, vai helpottaako se sitä? Miten pysäköintilaitoksen suunnittelu nivelletään muuhun liikennesuunnitteluun, erityisesti suunnitelmiin mahdollisen metron tai Kruunuvuorenrannan liikennelinjausten kanssa?

 

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen pohjalta pysäköintilaitokselle valmistellaan kaavaehdotus kaupunkisuunnittelulautakunnalle loppuvuonna 2007. Tavoitteena on, että kaavaehdotus olisi kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltävänä keväällä 2008.  Jos näin pitkälle päästään, pysäköintilaitoksen rakentaminen aloitetaan syksyllä 2008. Rakentaminen kestää YIT:n edustajan arvion mukaan noin 20 kuukautta. Rakentamisvaiheessa louhosta viedään 10 kk:n aikana noin 6500 autokuormallista eli keskimäärin kaksi autokuormaa tunnissa. Pysäköintiluola valimistuisi keväällä 2010.

 

Lisää aiheesta kaupunkisuunnitteluviraston sivuilla. Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee esittää viimeistään 4.6.2007.