Suunnitelmia valmistumassa

Laajasalon ratikkayhteys-vaihtoehdot Hylkysaari-Katajanokka tai Korkeasaari-Sompasaari-Kruununhaka esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle toukokuussa Kruununvuorenrannan osayleiskaavan yhteydessä. Molemmista on tiettävästi laadittu uusia kehitelmiä. Toukokuussa ei ole tarkoitus vielä tehdä valintaa. Kesän ja syksyn aikana vaihtoehtoja selvitetään edelleen (tekniikka, talous, luonto, kaupunkikuva) ja vuoden lopulla esitellään valintaehdotus.  

Katajanokan maanalainen pysäköintilaitos-suunnitelma on valmistumassa asukkaille esiteltäväksi. Kiinnostavaa on mm. sisään- ja ulosajoramppien paikat ja minne poistopiippu esitetään sijoitettavaksi.

Vuosikokous 27.2.2007

Vuosikokous 27.2.2007 klo 18.00-20.00
Årsmöte 27.2.2007 kl 18.00-20.00
Uspenskin katedraalin krypta

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seuran puheenjohtaja Tuula Palaste-Eerola toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Risto Laakkonen ja sihteeriksi Helena Alkula.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Kirsti Katz ja Ritva Scott.

4. Vuoden 2006 toimintakertomus
Puheenjohtaja Tuula Palaste-Eerola esitteli toimintakertomuksen.

5. Vuoden 2006 tilinpäätös
Rahastonhoitaja Mattias Bremer esitteli tilinpäätöksen.

6. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle
Toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin yksimielisesti ja johtokunnalle myönnettiin vastuuvapaus.

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2007
Seuran puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Erityisesti selviteltiin koirien jätösongelmaa ja sitä miten seura voi tässä asiassa toimia.

8. Jäsenmaksun suuruus 2007
Ehdotettiin jäsenmaksun nostamista 15 euroon; ehdotus sai kannatusta ja hyväksyttiin yksimielisesti. Yhteisöjäsenmaksua päätettiin nostaa suurin piirtein samassa suhteessa: yhteisöjäsenmaksuksi päätettiin 50 euroa.

9. Talousarvio vuodelle 2007
Rahastonhoitaja esitteli talousarvion, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

10. Seuran kokouksen koollekutsumistapa
Johtokunnan esitys, että koollekutsumistapa pidetään ennallaan, eli lähetetään tiedote kaikkiin katajanokkalaisiin koteihin, hyväksyttiin yksimielisesti.

11. Seuran puheenjohtajan valinta
Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tuula Palaste-Eerola.

12. Uusien johtokunnan jäsenten valinta
Erovuoroisista jäsenistä johtokuntaan valittiin uudestaan Helena Alkula, Rea Anner, Tarja Djateu, Sinikka Harpf, Kimmo Hyvärinen, Risto Jaakkola. Uutena jäsenenä valittiin Jukka Ahola.

13. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
Tilintarkastajiksi valittiin Ingrid Heickell ja Jussi Tammelin. Varalle valittiin Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö ja Salme Jormanainen.

14. Muut asiat, keskustelu
Kokouksen aluksi Eini Forsman kertoi Uspenskin katedraalin kryptan historiasta ja sen vilkkaasta toiminnasta sekä vastasi yleisön kysymyksiin.

Kokouksen jälkeen keskusteltiin mm. koirien kurittomuudesta. Kokoukseen osallistui noin 60 katajanokkalaista.

Toimintasuunnitelma 2007

Hyväksytty vuosikokouksessa 27.2.2007.

Katajanokka-seuran tarkoituksena on edistää kaikinpuolista viihtyvyyttä Katajanokalla alueen omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura tekee yhteistyötä muiden katajanokkalaisten toimijoiden, yhdistysten ja yhteisöjen sekä Katajanokan koulun kanssa. Asukkaiden etujärjestönä seura vaikuttaa ehdotuksin ja kannanotoin Katajanokan alueen suunnitteluun ja rakentamiseen.

Katajanokan alueen rakennus- ja suunnitteluhankkeita seurataan ja niihin pyritään vaikuttamaan myös vuonna 2007. Seura järjestää ajankohtaisista ympäristöämme koskevista asioista kokouksia ja yleisötilaisuuksia.

Pyrkimyksenä on saada Katajanokalle vuonna 2007 ylipormestarin asukasilta, mikä ei mahtunut vuonna 2006 hänen ohjelmaansa.

Seuraamme erityisen tiiviisti Katajanokan Linnanpuiston suunnittelua ja pyrimme vaikuttamaan puistossa olevan sauna- yms. rakennuksen käyttötarkoitukseen, jotta siitä tarjoutuisi tiloja myös asukkaiden käyttöön esim. ns. asukastalona.

Katajanokkapäivä-tapahtuma on suunniteltu vietettävän Linnanpuiston ja Katajanokan ala-asteen välisen aidan kaatamisen merkeissä.

Syksyllä 2006 aloitettua elokuvakerhotoimintaa jatketaan Kino K-13:ssa laatuelokuvien merkeissä. Pyritään myös tutkimaan mahdollisuuksia kehittää muuta uutta toimintaa asukkaille esim. peli-iltoja.

Elokuussa koulujen alettua järjestetään perinteinen Katajanokan ympärijuoksukilpailu.

Vuosijulkaisu Katajanokan Kaiku ilmestyy entiseen tapaan joulukuun alussa. Katajanokan Kieku -tiedote pyritään julkaisemaan 2 – 3 kertaa vuonna 2006. Seuran kotisivuja ylläpidetään ja kehitetään.

Katajanokka-aiheisten joulukorttien myyntiä jatketaan.

Asuinalueemme siisteyteen kiinnitetään huomiota osallistumalla kaupungin järjestämään siivoustalkoisiin. Mietitään keinoja miten myös koirien omistajia ja ulkoiluttajia voitaisiin muistuttaa velvollisuuksistaan yleisen siisteyden ja järjestyksen hyväksi.

Jäsenhankintaan, erityisesti yhteisöjäsenhankintaan panostetaan.

Toimintakertomus 2006

 

Vuosi 2006 oli Katajanokkaseura ry – Skatuddssällskapet rf –yhdistyksen 61. toimintavuosi. Sääntöjensä velvoittamana seura on myös vuonna 2006 toiminut sivistyksellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi Katajanokan alueellista omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen sekä ympäristönsuojeluun, maisemanhoitoon, liikenne- ja satamajärjestelyihin sekä kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä.

Jäsenistö 

Jäseniä oli vuoden lopussa 316, joista 9 yhteisöjäsentä. Henkilöjäsenmaksu oli 10 euroa/henkilö ja kannattajajäsenmaksu 42/yhteisöjäsen.

Tiedotus 

Seuran vuosijulkaisu Katajanokan kaiku ilmestyi joulukuussa. Tiedotuslehtinen Katajanokan kieku julkaistiin kaksi kertaa. Katajanokka-tietoa ja –keskusteluja on myös seuran verkkosivuilla osoitteessa www.kaupunginosat.net/katajanokka.

Muu toiminta

 • 18.5. pidettiin Katajanokan siivoustalkoot; osallistujia oli kymmeniä. Kaupunki tarjosi siivousvälineet ja seura pientä purtavaa. ­
 • Katajanokan ala-asteen kevätjuhlassa jaettiin Katajanokkaseuran stipendit. Myös Kronohagens lågstadie-skolanin katajanokkalaislapsille luovutettiin yksi stipendi.
 • Koululaisille tarjottiin myös jäätelöt kiitokseksi ympäristön siivoustalkoista. ­
 • Partiolippukunta Katajanokan Karhunkaatajat ry:n 20-vuotisjuhlassa lahjoitettiin pieni rahalahja juhlivalle yhdistykselle. ­
 • Perinteinen Katajanokan ympärijuoksu järjestettiin 5.9. jo 58. kerran. Juoksijoita ja juoksun järjestäjiä oli tullut paikalle yli sata. ­
 • Yli sata katajanokkalaista kävi tutustumassa uuden hotellin suunnitelmiin 13.9. pidetyssä asukasillassa entisen lääninvankilan kappelissa. Tilaisuuden isäntänä toimi johtaja Heimo Käyhty. Jussi Luomanen Helsingin kaupungin rakennusviraston puisto-osastosta kertoi Linnanpuiston suunnittelusta ja tulevista aikatauluista. ­

Seuran elokuvakerhotoimintaa heräteltiin henkiin 25.11., jolloin esitettiin ruotsalainen elokuva Juloratoriet. Kino K-13:n sali tuli täyteen. Esityksen jälkeen jäätiin vielä seurustelemaan ja keskustelemaan elokuvasta ja elokuvakerhotoiminnasta yleensä.

Kannanotot ja tapaamiset

 • Seura on aktiivisesti ollut yhteistyössä HKR:n kanssa tulevan uuden Linnanpuiston suunnittelun tiimoilta. ­
 • 24.4. seuran edustajat kävivät tutustumassa ulkoministeriön alle kalliotilaan tulevan hätäkeskuksen rakennussuunnitelmiin, erityisesti otettiin kantaa maan päälle tuleviin rakennelmien suhteen.
 • Elokuussa seura esitti kaupungille ideansa kuinka toimia raitiovaunuissa lojuvien, etenkin loskakelillä sotkuisuutta aiheuttavien ilmaisjakelulehtien suhteen.
 • Kaupungille esitettiin myös toive uudenmallisen yleisökäymälän saamisesta Katajanokanpuistoon. ­
 • Kaisaniemen puistoa koskevassa lausunnossaan seura piti tärkeänä, että suunnittelussa otetaan huomioon lähikaupunginosien asukkaiden erilaiset, mm. liikuntaan liittyvät, käyttötarpeet.
 • Yleisönosastokirjoituksessa seura esitti ihmetyksensä kaupungin terveysviranomaisten toimista Kruunuvuorenkadun ja Katajanokan puistossa olevan kesäkioskin suhteen.

Kannanotot ovat luettavissa verkkosivuilla www.kaupunginosat/katajanokka.

Vuosikokous 

Vuosikokous pidettiin Keskossa 27.2.2006. Kokouksessa keskusteltiin jälleen vilkkaasti Katajanokan ympäristöasioista.

Johtokunta

Johtokunnassa on seuran sääntöjen mukaan oltava 10-15 jäsentä, jotka, samoin kuin seuran puheenjohtaja, valitaan vuosikokouksessa. Vuonna 2006 vuosikokous valitsi johtokunnan puheenjohtajaksi Tuula Palaste-Eerolan. Jäseninä johtokunnassa olivat Helena Alkula (sihteeri), Denise Anner, Rea Anner, Mattias Bremer (rahastonhoitaja), Martin Bunders, Tarja Djateu, Sinikka Harpf, Kimmo Hyvärinen, Risto Jaakkola, Unto Järvinen, Marja Karppanen, Erkki Leimu, Kirsti Tolvanen ja Irmeli Walldén-Paulig. Johtokunta kokoontui vuonna 2005 12 kertaa. Lisäksi johtokunnan asettamat toimikunnat – ympäristö-, juhla-, lehti- ja urheilutoimikunta – ovat pitäneet lukuisia kokouksia.

Katajanokan terminaalin muutostyöt

Helsingin Sataman järjestämässä asukasillassa 8.3.2007 katajanokkalaisille esiteltiin Katajanokan terminaalin laajennushanketta. Sataman rakennuttajapäällikkö Pekka Haikonen kertoi rakennusprojektin etenemisestä.

Sataman edustajien mukaan terminaalin laajennustyöt ovat välttämättömiä uuden, nykyisiä isomman pika-aluksen alkaessa liikennöidä Helsingin ja Tallinnan väliä vuonna 2008.

 

Haikonen kertoi, että Katajanokan terminaalin teräs- ja lasirakenteisen, noin 1000 m2:n laajennushankkeen perustustyöt aloitettiin kaivutöillä viikolla 8. Perustustyöt tehdään K8-terminaalin ulkopuolella, pääosin rakennuksen eteläpuoleisella laiturialueella. Laajennustyöt eivät aiheuta merkittävää haittaa terminaalin toimintaan. Myös ajoneuvojen reitit työmaa-alueella säilyvät pääosin ennallaan. Melu- ja tärinähaittaa tulee jonkin verran paalutustöistä, jotka kestävät korkeintaan viikon verran. Perustustöihin liittyen laiturialueelta terminaalin länsipäästä puretaan teräsrakenteinen rullaporras ja kulkusilta viikolla 10. Tämä purkutyö kestää noin kaksi viikkoa. Perustustyöt urakoi Helsingin Sataman Tekninen osasto.

Koko hankkeen perustustyöt saadaan valmiiksi huhtikuun 2007 loppuun mennessä. Laajennushankkeen varsinaiset rakennustyöt käynnistyvät huhtikuussa 2007 ja hankkeen pääurakoitsija on YIT. Koko työ valmistuu joulukuussa 2007. Hyvä uutinen on se, että veronmaksajat eivät rahoita Sataman terminaalin laajennusta, sen tekee laivayhtiö.

Terminaalin laajennusesittelyn jälkeen asukkaat esittivät kysymyksiä hankkeeseen ja yleisemminkin Sataman asioihin liittyen. Erityisesti sataman pysäköinti- ja liikennejärjestelyt sekä Katajanokan läpi kulkeva liikennevirta laivoihin ja laivoista oli pontimena moniin kysymyksiin. Sataman suunnittelupäällikkö Raili Niemelä (liikenneasiat) kertoi, että arvioin mukaan uusi pika-alus lisää vain noin 3% nykyistä liikennettä, joka on nyt keskimäärin noin 12.000 autoa päivässä. Niemelä kertoi myös, että Satama tekee erityisesti rekoille ja muulle raskaalle liikenteelle uusia, nykyistä parempia liikennejärjestelyjä ja pyrkii säätelemään nykyistä paremmin rekkojen liittymistä muun liikenteen joukkoon, erityisesti Kanavakadun alueella.

Myös laivojen melu ja päästöt puhuttivat katajanokkalaisia. Toimenpiteitä vaadittiin erityisesti kesällä saapuvien risteilijöiden aiheuttamiin melu- ja päästöongelmiin. Sataman ympäristöpäällikkö Kaarina Vuorivirta vastasi, että myös risteilijöiden on noudatettava kansainvälisiä sopimuksia erityisesti polttoaineiden rikkipitoisuuden osalta. Vuorivirta kertoi, että satamaan tulevissa laivoissa ei ole valmiuksia päästöjä vahentävän maasähkön käyttöön. Toisaalta myös epäiltiin ettei Satama itse ole tehnyt riittävästi töitä saadakseen laivat maasähkön piiriin. Toinen hyvä hyvä uutinen katajanokkalaisten kannalta on se, että Vikingin terminaaliin tulevan uusi iso pika-alus on mahdollista kytkeä maasähköön.

Lisäksi kerrottiin, että Helsingin Satama on saanut eteläsataman osalta – johon kuuluvat myös Katajanokan terminaalit ja jäänmurtajasatama – ympäristöluvan, joka tosin ei vielä ole lainvoimainen. Helsingin Sataman on 31.12.2007 mennessä esitettävä sataman ilmaan joutuvista päästöistä selvitys, jonka tavoitteena on ilmaan joutuvien päästöjen vähentäminen 10 %:lla vuoden 2003 tasosta. Lupa on määrätty tarkistettavaksi viimeistään vuoden 2012 loppuun mennessä.

 

Kinokka esittää

Kino K-13

, Kanavakatu 12

 • su 25.2.

kello 15.00 Kesken jäänyt elämä. Ohj. Lasse Hallstrom (USA). Kesto 110 min.

 • su 25.3.
 • kello 15.00 Maanantain auringossa. Ohj. Fernando León de Aranoa (esp.) Kesto 103 min.

  Liput 3 e ovelta tai ennakkoon Skattan Kiskalta, Kruunuvuorenkatu 1.

  Koe nautinnolliset elokuvaesitykset kotikulmillasi!
  Elokuvien jälkeen yhdessäoloa ja pientä tarjoilua.

   

  Tervetuloa!

   

  Silta ja tunneli Katajanokalta Laajasaloon

  Katajanokkaseura on toimittanut 7.2.2007 kaupunkisuunnitteluviraston kirjaamoon mielipiteen Katajanokan ja Laajasalon välille suunnitellusta sillasta ja tunnelista:

  Katajanokkaseura ry esittää seuraavia näkökohtia Katajanokan ja Laajasalon välille kaavaillusta joukkoliikenneyhteydestä.  

   

  Silta- ja tunnelisuunnitelma tarjoaa uusia yhteyksiä Katajanokalle ja Katajanokalta. Suunnitelmaan sisältyy kuitenkin ongelmia ja ympäristöhaittoja.

   

  Katajanokan – Hylkysaaren silta ja raitiolinja vähentävät Katajanokalta puistoa ja kadunvarren autopaikkoja. Läppäsilta raskaine rakenteineen sulkee eräitä pitkiä historiallisia merimaisemia. Katajanokan – Hylkysaaren silta, avattavakin, asettaa hyvin suuren joukon vene- ja laivaliikennettä, esim. Rajavartioston ulkovartiolaivat ja Halkolaiturin jaalat, vaikeaan asemaan. Pienvenereitti Hylkysaaren ja Korkeasaaren välistä kääntösilta-väylää vaikuttaa myös ahtaalta kesän alusruuhkassa. Katajanokkaseura on myös huolissaan jäänmurtajien pysymisestä Helsingin nähtävyytenä, mitä hankaloituva kulku läppäsillan kautta ei ainakaan edistä.

   

  Tunnelijalankulku ja pyöräily pitkällä tunneliosuudella vaikuttavat käyttäjän kannalta epärealistiselta.

   

  Katajanokkaseuran mielestä monia haittapuolia ja epävarmuustekijöitä sisältävän silta- ja tunnelisuunnitelman sijasta tulisi vakavasti kehittää veneliikenteeseen perustuvaa vaihtoehtoa. Vesiliikenneyhteys on imagoltaan raitioliikenteeseen verrattava attraktio uusille ja vanhoillekin asuntoalueille. Matka-ajassa säästyvät minuutit eivät ole ainoa liikenteen laadun kriteeri.

   

  Helsingissä 7.2.2007

   

  Katajanokkaseura ry – Skatuddssällskapet rf

  Vuosikokous 27.2.2006

  Katajanokkaseuran vuosikokous 2006 pidettiin Keskon tiloissa 27.2.2006. Kokouksen jälkeen keskusteltiin mm. terveysaseman kohtalosta, uusista rakennushankkeista ym.

  Pöytäkirja:

  Katajanokkaseuran vuosikokous 27.2.2006 klo 18-20

   

  1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

  Seuran puheenjohtaja Marja Karppanen avasi kokouksen, joka todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

   

  1. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Laakkonen ja sihteeriksi Helena Alkula

   

  1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

  Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Kimmo Hyvärinen ja Unto Järvinen.

   

  1. Vuoden 2005 toimintakertomus

  Seuran sihteeri Helena Alkula luki vuosikertomuksen (liite). Vuosikertomus hyväksyttiin yksimielisesti (kohta 6). – Tässä yhteydessä esiteltiin myös paikalla olleet johtokunnan jäsenet.

   

  1. Vuoden 2005 tilinpäätös

  Seuran taloudenhoitaja Martin Bunders esitteli vuoden 2005 tilinpäätöksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti (kohta 6).

   

  1. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle

  Johtokunnalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.

   

  1. Toimintasuunnitelma vuodelle 2006

  Puheenjohtaja Marja Karppanen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2006 (liite).

  Asukasiltojen ajankohtia ajatellen kehotettiin ottamaan huomioon Suomen EU-puheenjohtajuuskausi ensi syksynä. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.

   

  1. Jäsenmaksun suuruus 2006

  Johtokunta esitti, että jäsenmaksut pidetään ennallaan eli henkilöjäsenen maksu olisi 10 ja yhteisöjäsenen 40 euroa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

   

  1. Talousarvio vuodelle 2006

  Seuran taloudenhoitaja esitteli talousarvion, joka vahvistettiin yksimielisesti.

   

  1. Seuran kokouksen koollekutsumistapa

  Johtokunnan esitys, että vuosikokouksen koollekutsumistapa pidetään entisenä eli lähetetään Katajanokan Kieku –lehtinen jokaiseen katajanokkalaiseen talouteen, hyväksyttiin.

   

  1. Seuran puheenjohtajan valinta

  Tuula Palaste-Eerola valittiin yksimielisesti seuran uudeksi puheenjohtajaksi.

   

  1. Uusien johtokunnan jäsenten valinta

  Johtokuntaan valittiin erovuoroisista uudestaan Martin Bunders, Unto Järvinen, Marja Karppanen ja Erkki Leimu. Uusina jäseninä valittiin Denise Anner, Mattias Bremer, Kirsti Tolvanen ja Irmeli Wallden-Paulig.

   

   

  1. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

  Tilintarkastajiksi valittiin Ingrid Heickell ja Leo R. Hertzberg, varalle Jussi Tammelin ja Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö

   

  1. Muut asiat, keskustelu

  Kokouksen aluksi johtaja Erkki Heikkinen toivotti kokouksen osallistujan Kesko Oyj:n puolesta tervetulleiksi ja kertoi lyhyesti Keskon viime vuodesta sekä näkymistä historiaa sivuten.

   

  Erityisesti ilahduttava uutinen oli Pikkolo-kaupan toiminnan jatkuminen K-marketina.

   

  Kokouksen jälkeen Marja Karppanen kertoi mm. Armi-hankkeen hautaamisesta: Katajanokalle suunniteltua ja arkkitehtuurikilpailutettua arkkitehtuurin ja muotoilun taloa ei tulla rakentamaan. Seuran uusi puheenjohtaja Tuula Palaste kertoi, että tullaan selvittämään mihin tarkoitukseen tämä nykyinen Postin tontti aiotaan varata. Keskustelussa tuotiin esille, että pitäisi yrittää varmistaa postin pysyminen Katajanokalla. Esille tuotuja ideoita mm.: esim. Kesko voisi varata tontin, johon voitaisiin rakentaa merellinen suuri hyvä kauppa ja sen yhteyteen Alko.

   

  Pahoiteltiin Vironniemen terveysaseman menetystä. Terveyslautakunnan päätöksestä on tehty kunnallisvalitus, jonka Katajanokkaseura sekä muut lähikaupunginosien asukas- ja kaupunginosaseurat ovat allekirjoittaneet. Toisaalta tuotiin myös esille, että on myös tärkeää, että palvelut saa samasta paikasta. Laboratorio ilmeisesti joka tapauksessa irrotetaan terveysasemasta.

   

  Enson talo: rakennusta ei tulla suojelemaan rakennussuojelulain nojalla, mutta asemakaavassa kyllä. Kuinka paljon kiinnostavia sisätiloja tullaan kaavassa suojelemaan, on vielä auki.

   

  Keskusteltiin lisäksi HKL:n entisestä varikkoalueesta: mitä paikalle on tulossa? Mastokadun alueelle rakennettava kortteli on rakenteilla, tontit myytiin huutokaupalla. Tontille rakentaa mm. kuntien eläkevakuutus.

   

  Ns. Merikadettikoulun talon kohtalo: Hgin hallinto-oikeus käsittelee asiaa 3.3.2006. Valitusoikeus hallinto-oikeuden päätöksestä KHO:een lienee ainoastaan viereisen tontin omistajalla As. Oy Katajanokan Amiraalilla.

   

  Oli kuultu, että Katajanokka-aiheinen kirja, Lauri Putkonen toimittajanaan, ehkä vielä ilmestyy tänä vuonna.

   

  Marja Karppanen kertoi, että vankilakiinteistön rakentamisen on tarkoitus alkaa alkukesästä. Katajanokkaseura pyrkii järjestäämään asukasillan kesäkuussa. Hotelli on tarkoitus avata vapuksi 2007.

   

  Uusi puheenjohtaja Tuula Palaste päätti kokouksen klo 20.15.

   

   

  Risto Laakkonen, puheenjohtaja                            Helena Alkula, sihteeri

   

  Pöytäkirjan tarkastajat

   

   

  Kimmo Hyvärinen                                               Unto Järvinen

  Hätäkeskus rakenteille tänä keväänä

  Hätäkeskuksen aloitus on viivästynyt ja louhintatyö alkanee vasta loppukeväällä. Hätäkeskus järjestää ennen töiden aloittamista asianmukaiset tiedotustilaisuudet taloyhtiöille.

  Silta ja tunneliyhteys Katajanokalta Laajasaloon

  Kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee Kruunuvuorenrannan suunnitelmaluonnosta kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn mahdollisesti maaliskuussa 2007. Luonnoksen käsittelyn jälkeen valmistellaan suunnitelma lautakuntaan loppuvuodesta 2007.

  Luonnoksen esitelyssä  on mukana seuraavat liikennesuunnitelma-vaihtoehdot: Herttoniemen kautta bussilla/metrolla keskustaan, suora metrolinja keskustaan Katajanokan kautta, ratikka-/bussiyhteys keskustaan tunnelia ja siltaa pitkin Katajanokan kautta.

  Katajanokkaseuran mielipide löytyy kohdasta Katajanokkaseura – Kannanotot.

  Tunneli- ja silta -vaihtoehdossa Katajanokan  ja Hylkysaaren välille rakennettaisiin läppäsilta, josta ratikka/bussi jatkaisi kohti Kruunuvuorenrantaa meren pohjalle asennettavassa betonitunnelissa. Hylkysaarta täytyisi laajentaa reippaasti, jotta pitkä ajoluiska saadaan alas tunneliin. Myös jalankulku ja pyöräily olisi sillalla ja tunnelissa mahdollista. Ratikka/bussi ajaisi reittiä keskusta-Kruunuvuorenkatu-Katajanokanranta-Hylkysaari-Laajasalo.

  Katajanokan ja Hylkysaaren kautta kulkevan yhteyden lisäksi tutkittavaksi on otettu vaihtoehto, jossa ratikat/bussit kulkisivat Liisankatua Tervasaareen, sieltä avattavaa läppäsiltaa pitkin Sompasaareen josta siltaa pitkin Korkeasaaren rantaan josta loppumatka tunnelissa Korkeasaaren ja meren alitse Kruunuvuorenrantaan. Työ on suhteellisen alussa: mitään lopullista linjausvaihtoehtoa ei ole valittu. Mahdollisesti löytyy vielä muitakin harkitsemisen arvoisia mahdollisuuksia.

  Luonnoksia joukkoliikenneyhteydeksi ja Kruunuvuorenrannan osayleiskaavaksi esiteltiin yleisötilaisuudessa 23.1. klo 18 kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa.  

  Valmisteluaineistoa on ollut esillä 23.1.7.2.:

            kaupunkisuunnitteluvirasto, Kansakoulukatu 3, 1. krs

            www.hel.fi/ksv > Nähtävänä nyt!

   

  Mielipiteet: viimeistään 7.2.2007

  Katajanokkaseuran mielipide löytyy kohdasta Katajanokkaseura – Kannanotot.