Mitä mieltä hotellista?

design hotelli3.jpg
design hotelli3.jpg

Katajanokalle suunnitellun uuden hotellin luonnossuunnitelmat on tehnyt sveitsiläinen arkkitehtitoimisto Herzog & de Meuron (havainnekuva: KSV)

Mielipiteet suunnitelmasta voi toimittaa viimeistään 13.6.2008 joko sähköpostitse: kaupunkisuunnittelu(at)hel.fi,

postitse osoitteeseen Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 2100, 00999 Helsingin kaupunki tai faksilla numeroon 310 37378.

Luonnoksia hotellisuunnitelmasta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, Rikhardinkadun kirjastossa ja osoitteessa www.hel.fi/ksv kohdassa "Nähtävänä nyt".

Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt Eteläsataman suunnitteluperiaatteet 10.4.2008. Satamatoimintoja ja sataman aluetta supistetaan Kanavaterminaalin alueella. Terminaalin paikalle sijoitetaan hotellirakennus, onka länsi- ja eteläpuolen laituritasolle sijoitetaan yleisöä palvelevia kahvila- ja ravintolatiloja ja niiden edustalle avautuvia terasseja.

Suunnitelmaa on muokattu lautakunnan esittämien suuntaviivojen mukaan: näkymien vuoksi rakennusta on siirretty hieman Katajanokalle päin ja sen "siipiä" on hieman lyhennetty. Rakennus on edelleen korkea, noin kaksi metriä korkeampi kuin Stora Enson talo.

design hotelli2.jpg

28.5.2008 kaupunkisuunnitteluviraston järjestämässä saatekeskustelussa suunniteltua hotellirakennusta pidettiin yleisesti liian suurena ja korkeana aiotulle paikalle: "Esplanadien kohtuullisen maltillisen, Katajanokkaa kohti madaltuvan talorivistön jatkeena rakennus näyttäytyy yllättävänä jälkipotkuna". Niin rakennuksen asentoa kuin sen muotoa ja materiaaleja pidettiin paikkaan soveltumattomina; rakennusta luonnehditiiin esimerkiksi "eräänlaiseksi nappulaksi, joka suorittaa Helsingin akseliston kääntöä". Rakennusta kuvailtiin mahdottomaksi, käsittämättömäksi, aggressiiviseksi; sen "brutaalit ulokkeet" luovat siipien alle kolkkoja ulkotiloja. Helsinkiin sisääntulo laivalla on yksi maailman kauneimmista ja Kauppatorilta avautuva näkymä avomerelle harvinainen: tällaista maisemaa tulisi kaikin tavoin suojella.

Esitettiin myös kysymys suunnittelun kustannuksista. Tähän asti kustannuksista on vastannut norjalainen kiinteistösijoittaja omalla riskillään. -Keskusteluun kaupunkisuunnitteluvirastossa osallistui lukuisia arkkitehtejä sekä muutama "tavallinen" katajanokkalainen.

Asemakaavaluonnos laaditaan syksyllä 2008. Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Tavoitteena on esitellä ehdotus kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuoden 2008 lopulla. Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuksesta voi tehdä muistutuksen nähtävilläoloaikana. Tavoitteena on saada kaavaehdotus kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi vuonna 2009

design hotelli1.jpg.

havainnekuvat KSV