Mielipide pysäköintiluolasuunnitelmasta 4.6.2007

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto järjesti 23.5.2007 yhdessä YIT Rakennus Oy:n kanssa keskustelutilaisuuden Keskon vaiheille suunnitellusta pysäköintiluolasta. Katajanokkaseura on toimittanut mielipiteen suunnitelmasta kaupunkisuunnitteluvirastolle.

Mielipide Katajanokan maanalaista pysäköintilaitosta koskevan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

 

Katajanokkaseuran mielestä Katajanokalle, pääosin Tulli- ja pakkahuoneen alle, kaavaillun pysäköintilaitoksen sijainti on kauempana asutuksesta ja siten parempi kuin aiemmin vuonna 2003 Katajanokan ns. vanhalle puolelle – asuinrakennusten alle – suunnitellun pysäköintilaitoksen sijainti. Pysäköintilaitosta koskevan asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ja kaupunkisuunnitteluviraston infossa 23.5.2007 esitetyt perusteet pysäköintiluolan rakentamiselle ovat ainakin osittain ymmärrettävät.

 

Katajanokkaseura on huolissaan liikenteen lisääntymisestä saarellaan ja esittää mielipiteenään, että ennen kaavaluonnoksen tekoa ja siitä päättämistä, on selvitettävä mm. mikä on pysäköintilaitoksen vaikutus liikenteen nettomääriin Katajanokalla, mitkä tulevat olemaan muut julkisen liikenteen Katajanokkaa sivuavat ratkaisut tulevan metron, Kruununvuorenrannan liikenneyhteyksien eri vaihtoehtojen ja lautta- ja laivaliikenteen osalta. Kanavakadun rakennettavan katuympäristön korkeatasoinen suunnittelu on myös varmistettava.

 

Lisäksi on syytä selvittää, toimivatko suunnitelmassa esitetyt autojen sisään- ja ulostulot Kanavakadulla myös ruuhka-aikoina. Asukkaiden kannalta tärkeä  selvitettävä kysymys on myös se, että aiheuttaisiko pysäköintilaitoksen rakentaminen ja louhiminen vaurioita lähialueen vanhoihin asuintaloihin.

 

Mikäli pysäköintilaitos toteutuu, niin myös asukkaiden paikoituksen mahdollistaminen pitää olla ohjeena pysäköintilaitoksen ja kaupungin välisissä sopimuksissa ja luvissa.

Edelleen on tarkennettava ja konkretisoitava asukaspysäköinnille koituvaa hintaa eri vaihtoehdoille: mikä on hinta asiakkaalle 2 – 3 h, päivä, 2 – 3 päivää, mikä on asukkaalle viikko-, kuukausi- ja vuosimaksu.

 

Katajanokkaseura toivoo saavansa mahdollisuuden lausua mielipiteensä myös mahdollisesta asemakaavaluonnoksesta.

 

Helsingissä 4.6.2007

 

Katajanokkaseura ry – Skatuddssällskapet rf