Mielipide hotellista tänään

hotelli.jpg
hotelli.jpg

Kuva: kaupunkisuunnitteluvirasto. – Mereltä avautuva näkymä Helsinkiin muuttuu perusteellisesti?

Katajanokanlaiturin alueen hotellikaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto ovat esillä 15.9.-3.10. Rikhardinkadun kirjastossa ja kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs. Mielipiteet luonnoksesta on pyydetty toimittamaan viimeistään 3.10.2008 kirjallisesti osoitteeseen kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo, PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki, (käyntiosoite: Kansakoulukatu 3), faksilla 310 37378, sähköpostilla kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi tai suullisesti kaavan valmistelijalle.

Katajanokkaseuran mielipide on luettavissa kohdasta Katajanokkaseura -> Kannanotot