Linnankatu 3:n asemakaavaehdotus on nähtävillä

katujulkisivuluonnos.jpg
katujulkisivuluonnos.jpg

Kaupunkisuunnittelulautakunnan puoltama Linnankatu 3:n asemakaavaehdotus on nähtävillä vielä viikon verran. Kaavan sisällöstä saa tietoa Helsingin kaupnkisuunnitteluviraston etusivulta Nähtävänä nyt – otsikon alta.

– asemakaava 12058, Kslk 2010-0653. Tontille on suunniteltu viereisten rakennusten korkuinen uusi asuinkerrostalo. Nykyinen 1960 valmistunut asuntolarakennus puretaan.

Hankkeesta vastaa arkkitehti Kerttu Kurki-Issakainen, puh. 310 37260.

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävänä muistutuksia varten 26.8.–26.9.2011.