Linnankatu 3, asemakaavan muutos

linnankatu3.jpg
linnankatu3.jpg

Asemakaavan muutos koskee Merimiespalvelukeskuksen kiinteistöä Katajanokalla. Tontille on suunnitteilla asuinkerrostalo, nykyinen rakennus puretaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaupunkisuunnitteluviraston verkkosivuilla
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta voi esittää mielipiteen viimeistään 8.4.2011 kirjallisesti osoitteeseen:

Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 – 13) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(at)hel.fi tai faksilla (09) 655 783.

Katajanokkaseura ry.n lausunto löytyy kohdasta Katajanokkaseura > Kannanotot