Liikennöintisuunnitelma 2012–2013

HSL MIELIPIDE Kirjaamo Katajanokkaseura ry Skatuddssällskapet rf 9.1.2012 Liikennöintisuunnitelma 2012–2013

Yöliikenteen säilyttäminen on Katajanokan asukkaille tärkeää. Suunnitelman suurin muutos katajanokkalaisille on Aleksilta Kruununhakaan kääntyvä yöreitti. Se hämmentää ja saattaa eksyttää päiväliikenteen reittiin tottuneita käyttäjiä.

Raitiolinjojen luotettava havaittavuus katukuvassa ja linjan pysyvyys on osa raitioliikenteen hyvin ansaittua suosiota. Katajanokkaseura pitää raitioliikennettä nimenomaan Katajanokalle luonteenomaisena joukkoliikennemuotona. Raitioliikenne on – paitsi helsinkiläistä kaupunkikulttuuria – myös ympäristön ekologisuutta ja kestävää kehitystä tukevaa verrattuna bussiliikenteeseen. Tästä huolimatta Katajanokkaseura pitää suunnitelmaa linjan 4 raitioliikenteen korvaamisesta yöaikaan bussilinjalla 18N osin perusteltuna.

Samalla Katajanokkaseura seuraa tarkasti, että nyt suunniteltu ”raitioliikenne korvataan bussilinjalla” -konsepti ei laajene jatkossa linja 4:n osalta. Lisäksi Katajanokkaseura toteaa 18N -linjan tulevan liikennöintikartan osoittavan, että yöliikenteessä matkaa ja aikaa – verrattuna nykyiseen raitiolinja 4:een – kierrettäessä Kruununhaan kautta tulee lisää erityisesti Katajanokan kärkeen tai kärjestä matkustettaessa. Katajanokkalaisille yöliikenteen matkustajille tämä merkitsee jossain määrin tilanteen huononnusta. Bussin käyttäminen yöllä, mutta raitiolinja 4:n nykyisellä ajoreitillä, välttäisi reitinmuutoksesta koituvat sekaannukset. Liikennöintisuunnitelmaan sisältyy myös lupaus, jonka mukaan ”…Katajanokalle aloitetaan aamuyönliikenne viikonloppuisin”. Liikennöintisuunnitelmassa ei kerrota, mitä tämä aamuyönliikenne viikonloppuisin käytännössä tarkoittaa.

Mielenkiintoinen on myös liikennöintisuunnitelmassa oleva tieto, jonka mukaan yöliikenteessä matkustajat kokevat bussin raitiovaunua turvallisemmaksi liikennemuodoksi. Katajanokkaseuran tiedossa on myös päinvastaisia uutisointeja ja käytännön kokemuksia.

Raitiolinja 4 yöliikenteen lakkaaminen klo 23.30 alkaen ja korvaaminen bussilinjan 18N reittimuutoksella Katajanokka – keskusta – Munkkivuori tarvitsee onnistuakseen myös hyvää ja täsmällistä viestintää ja HSL Helsingin seudun liikenteen aktiivista tiedotusta. Katajanokkaseura toivookin palautteenaan että linjan 4 mahdollinen korvaaminen yöaikaan bussilinjalla 18N tiedotetaan reittikarttoineen ja aikatauluineen riittävän selkeästi katajanokkalaisille. Liikennöintisuunnitelmaan sisältyvää aikataulukausien muuttamista Katajanokkaseura pitää onnistuneena. Erityisesti se, että talviaikataulut jatkuvat kaksi viikkoa pidempään aina kesäkuun puoleenväliin asti, vastaa paremmin matkustajien kysyntään.

Helsingissä 9.1.2012

Katajanokkaseura ry – Skatuddssällskapet rf

Tuula Palaste-Eerola, puheenjohtaja

Kimmo Hyvärinen, ympäristötoimikunnan puheenjohtaja