Kutsu: Katajanokkaseuran vuosikokous 2019 maanantaina 25.2. klo 18.00-20.00

2019 Yhtiökokouskutsu Kasino

 

Kutsu: Katajanokkaseuran vuosikokous 2019 maanantaina 25.2. klo 18.00-20.00

Hyvä seuran jäsen,

Katajanokkaseuran sääntömääräinen vuosikokous pidetään Katajanokan Kasinolla, maanantaina 25. helmikuuta 2019 klo 18.00 – 20.00.

Käsitellään vuosikokousasiat, tutustutaan Kasinoon ja nautitaan kahvit.

Vuosikokousasiakirjat löytyvät ennen kokousta Skatta.fi sivuilta. Kohdan http://skatta.fi/katajanokkaseura-skatuddssllskapet-mainmenu-233 alaotsakkeista toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset.

Vuonna 1945 perustetun Katajanokkaseuran tarkoituksena on edistää kaikinpuolista viihtyvyyttä Katajanokalla alueen omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen. Asukkaiden etujärjestönä pyrimme vaikuttamaan ehdotuksin ja kannanotoin Katajanokan alueen suunnitteluun ja rakentamiseen. Seuran järjestämät tilaisuudet: asukasillat, Katajanokan ympärijuoksu, elokuvanäytökset ym. ovat kaikille asukkaille avoimia. 

Seuran säännöt, yhteystiedot ja kannanotot ovat osoitteessa www.skatta.fi >Katajanokkaseura

Katajanokkaseura tarjoaa kahvit.

Tervetuloa!

-Katajanokkaseuran hallitus

Esityslista

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Vahvistetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.

5. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä.

6. Hyväksytään toimintasuunnitelma.

7. Hyväksytään talousarvio.

8. Määrätään jäsenmaksun suuruus.

9. Päätetään seuran kokousten koollekutsumistavasta.

10.Valitaan seuran johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.

11.Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten jäsenten tilalle.

12.Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa.

13.Muut asiat