Kruunuvuorenrannan suunnitelmat nähtävillä 23.1.2008 saakka

Esillä olevassa suunnitelmassa ratikkayhteys keskustaan kulkisi ns. pohjoista reittiä Korkeasaari-Sompasaari (Kalasatama)- Tervasaari-Liisankatu

KRUUNUVUORENRANTA
Alustava osayleiskaavaehdotus ja
maankäyttösuunnitelma esillä

Laajasalon öljysataman ja sitä ympäröivien alueiden alustava osayleiskaavaehdotus ja maankäyttösuunnitelma ovat valmistuneet. Osayleiskaava käsittelee öljysataman ja sen ympäristön alueita ja maankäyttösuunnitelma Koirasaarentien varsien aluetta. Suunnitelmissa esitetään kuvaus alueiden käyttötarkoituksista, rakentamisen määrästä ja sijoituksesta.

Alustava osayleiskaavaehdotus ja maankäyttösuunnitelma ovat esillä 2.1. – 23.1.:
– Laajasalon kirjasto, Koulutanhua 2
– Herttoniemen kirjasto, Kettutie 8 c ja
– Kaupunkisuunnitteluvirasto, Kansakoulukatu 3, 1. krs

Mielipiteet  viimeistään 23.1.2008 kirjallisesti osoitteeseen kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo, PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki, (käyntiosoite: Kansakoulukatu 3), faksi 310 37378, sähköposti kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi tai suullisesti kaavan valmistelijalle.

Lisätietoja: projektipäällikkö Riitta Jalkanen, p. 310 37293