Mielipide hotellisuunnitelmasta

Katajanokkaseura huomauttaa, että pitkälle valmisteltu suunnitelmaehdotus on laadittu ja myös esitelty julkisuudessa ilman MRL:n edellyttämää osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa suunnittelutyön lähtökohdista ja tavoitteista.

Hotellisuunnitelma rauenneen ARMI-hankkeen tontille on sinänsä perusteltu, mutta hankeen suunnittelussa tavoiteltu – ja myös saavutettu – näkyvä poikkeaminen kaupunkirakenteen suunnista ei ole perusteltua. Rakennus työntyy röyhkeästi Kauppatorin ja Esplanadien näkymään.

Rakennuksen 1970-lukua muistuttavat, roikkuvat siipirakennukset luovat talon alle varjoisia ja tuulisia jalankulkualueita. Ne ovat ehkä perusteltuja ilmastollisesti eteläisessä Euroopassa mutta eivät kylmässä ja kosteassa pohjolassa, missä aurinkoisia kaupunkitiloja tavoitellaan ja suositaan siellä, missä niitä on.

Rakennuksen arkkitehtuuri lainaa ja suurentaa viereisen Alvar Aallon rakennuksen julkisivuaihetta ja valkoisuutta eikä sinällään tuo mitään uutta näkyvälle paikalle. WOW-arkkitehtuurin terä on tylsä. Hotellin irtiotto Katajanokan rakennusrivistöstä tuo sille ilmeisestikin tavoiteltua julkisuutta. Se ei ole Katajanokkaseuran mielestä kestävää laatua.

Esitämme, että tälle kaupungin näkyvimmälle paikalle järjestetään suunnittelukilpailu kestävän ratkaisun saamiseksi.

Helsingissä 27.3.2008