Katajanokkaseuran vuosikokous 1.3.2022 18.00-20.00 Uspenskin kryptassa

Katajanokkaseuran vuosikokouskutsu 1.3.2022

Katajanokkaseuran vuosikokous pidetään Uspenskin katedraalin kryptassa ja siihen on mahdollista osallistua myös Teams kokouksena tiistaina 1.3.2022 kello 18:00-20:00. (Kryptaan pääsee katedraalin länsipäädystä, Pormestarinrinteen puoleisista portaista tai kiertämällä kirkko ylätasanteella myötäpäivään.)

Kokouksen jälkeen Satama tulee esittelemään Katajanokan, Eteläsataman, Länsisataman ja Vuosaaren satamasuunnitelmia.

Toimintakertomus, toimintasuunnitelma, tase, tuloslaskelma ja talousarvio löytyvät näiltä sivulta ennen kokousta.

Kokous päättää Katajanokkaseuran uudistetuista säännöistä jotka löytyvät näiltä sivuilta.

Liity kokoukseen kopioimalla linkki selaimeesi: tinyurl.com/2evdmnnw

tai 

Liity tietokoneellasi tai mobiilisovelluksella
Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Tervetuloa

Katajanokkaseura ry.

9 § Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Vahvistetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.

5. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä.

6. Hyväksytään toimintasuunnitelma.

7. Hyväksytään talousarvio.

8. Määrätään jäsenmaksun suuruus.

9. Päätetään seuran kokousten koollekutsumistavasta.

10. Valitaan seuran johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.

11. Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten jäsenten tilalle.

12. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa.

13. Päätetään sääntöuudistuksesta.

14. Kokouksen päättäminen