Katajanokkaseuran lausunto hotellikaavasta

Seura on 23.3.2009 lähettänyt lausunnon kaupunkisuunnitteluvirastolle: Hotellirakennuksen perusratkaisu, kulmittainen asettuminen kaikkiin näkymäsuuntiin, on kaavaehdotuksessa ennallaan. Rakennus on joka suunnasta leveä ja peittää ranta-alueen näkymiä lähes kaikista katselusuunnista asettuessaan poikittain valtakunnallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rantalinjaan. Hotelli anastaa, ilman painavaa  perustetta, pääroolin Esplanadin – Kauppatorin – Presidentinlinnan merelle avautuvassa kuvaelmassa.

Hotellirakennus katkaisee visuaalisesti Katajanokalle toteutetun Esplanadinpuiston jatkumisen. Ilmassa riippuvat siipirakennukset ovat Pohjolan ilmastollisesti ja Helsinkiin kaupunkikuvallisesti kovin huonosti sopiva arkkitehtoninen tehokeino.

Katajanokalla on ainutlaatuinen asema Helsingin ydinkeskustaan liittyvänä kaupunginosana ja osana Suomen kansallismaisemiin kuuluvaa merellistä Helsinkiä. Katajanokka on yhdessä mm. Vanhan kaupunginosan, Etelärannan ja Kauppatorin ympäristön kanssa valtakunnallisesti merkittävää kulttuurihistoriallista aluetta. Kaavoituksessa on tärkeää huolehtia siitä, että ratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen ominaisluonteen ja erityispiirteiden kanssa.

Katajanokkaseuran mielestä tulee vakavasti harkita vaihtoehtoa, että. Katajanokanlaituri 2 otetaan vastarannalla olevan satama/ranta-alueen vireillä olevaan suunnittelukilpailuun mukaan. Katajanokkaseuran mielestä alue tulee joka tapauksessa suunnitella uudelleen.  Myös asukkaiden ja yritystoiminnan tarpeet esim. oman postitoimipaikan säilyttämisestä tulee sisällyttää suunnitteluohjelmaan.

Tällä valtakunnallisesti arvokkaalla ja keskeisellä alueella tulee myös tutkia ne mahdollisuudet, joita olemassa oleva perinteinen tiilinen rantamakasiinirivistö antaa. Kyseeseen voisi tulla esimerkiksi makasiinien muuttaminen tai laajentaminen. Tällainen lähtökohta ei sinänsä ole este hyvälle merelliselle arkkitehtuurille – edes hotellin rakentamiselle.