Katajanokkaseura vastustaa Kanavaterminaalin purkamista

Katajanokkaseura ry on lähettänyt Helsingin kaupunginhallitukselle kirjeen, joka koskee Kanavaterminaali-rakennuksesta tehtyä purkulupahakemusta osoitteessa Katajanokanlaituri 2. Rakennuksessa sijaitsee mm. Katajanokan asiamiesposti (Katajanokan Paperi). Rakennus purettaisiin uuden hotellin tieltä. Katajanokkaseura vastustaa rakennuksen ennenaikaista purkamista kirjeessä tarkemmin kerrotuilla perusteilla:

Katajanokkaseura ry – Skatuddssällskapet rf haluaa saattaa Helsingin kaupunginhallituksen huomioon seuraavia näkökohtia purkulupahakemuksesta, joka koskee Kanavaterminaali-rakennusta osoitteessa Katajanokan laituri 2. Rakennuksessa sijaitsee mm. Katajanokan asiamiesposti (Katajanokan Paperi). Rakennus purettaisiin uuden hotellin tieltä.

Katajanokkaseura ry vastustaa Kanavaterminaali-rakennuksen purkamista. Purkaminen merkitsisi Katajanokan postin, erään viimeisen julkisen palvelun loppumista Katajanokalla. Katajanokkaseura viittaa ylipormestarin asukastilaisuudessa 15.1.2008 annettuun lupaukseen, jonka mukaan postin säilyttämistä selvitetään.

Lisäksi Katajanokkaseura perustelee purkulupahakemuksen hylkäämistä hotellikaava-asian täydellisellä keskeneräisyydellä. Yleisten töiden lautakunta on 14.5.2009 antanut kaupunginhallitukselle lausunnon Katajanokanlaiturin hotellista. Lautakunta mm. korostaa vesirajassa olevan rakennuspaikan haasteellisuutta ja ennen kaikkea Eteläsataman ympäristön merkitystä kansallismaisemana: lautakunta pitää välttämättömänä, että mikäli hanketta halutaan viedä eteenpäin, sille etsitään uusi sijoituspaikka, jossa ympäristön vaatimukset ovat lievempiä. Joka tapauksessa hotellihanke on epävarma ja sitä ei tulla ainakaan vuosiin toteuttamaan todennäköisten valituskierrosten takia. Purkaminen ennen aikojaan on epätaloudellista ja -ekologista ja saattaisi tehdä tämän yhden Helsingin keskeisimmistä paikoista epämääräisen näköiseksi pitkiksi ajoiksi.

 

Helsingissä 18.5.2009