Katajanokan vankilan ympärysmuuriin voidaan tehdä suunnitellut muutokset

Museovirasto on antanut 27.2.2009 antanut Helsingin rakennusvalvontavirastolle puoltavan lausunnon entisen Katajanokan vankilan ympärysmuurin muutosehdotuksesta, joka käsittää 1980-luvun vartiokopin purkamisen pohjoismuurista, Vyökadun puoleisen kulkuaukon kaventamisen sekä asemakaavasta poikkeavan kulkuaukon avaamisen pohjoismuurin itäosaan ("Pohjoisaukko") ja muurin kaakkoisosaan ("Silta-aukko") korvaamaan itämuuriin kaavailtu toteuttamaton aukko.

Esitetyt muutokset on perusteltu  Museoviraston mielestä hyvin. Ehdotetut ratkaisut on myös tarkoin tutkittu vaalittavan muurirakenteen nykytilan ja historiallisten vaiheiden analyysin pohjalta. 

Lisätietoja: tutkija Jarkko Sinisalo, puh. (09) 4050 9479