Katajanokan terminaalin muutostyöt

Helsingin Sataman järjestämässä asukasillassa 8.3.2007 katajanokkalaisille esiteltiin Katajanokan terminaalin laajennushanketta. Sataman rakennuttajapäällikkö Pekka Haikonen kertoi rakennusprojektin etenemisestä.

Sataman edustajien mukaan terminaalin laajennustyöt ovat välttämättömiä uuden, nykyisiä isomman pika-aluksen alkaessa liikennöidä Helsingin ja Tallinnan väliä vuonna 2008.

 

Haikonen kertoi, että Katajanokan terminaalin teräs- ja lasirakenteisen, noin 1000 m2:n laajennushankkeen perustustyöt aloitettiin kaivutöillä viikolla 8. Perustustyöt tehdään K8-terminaalin ulkopuolella, pääosin rakennuksen eteläpuoleisella laiturialueella. Laajennustyöt eivät aiheuta merkittävää haittaa terminaalin toimintaan. Myös ajoneuvojen reitit työmaa-alueella säilyvät pääosin ennallaan. Melu- ja tärinähaittaa tulee jonkin verran paalutustöistä, jotka kestävät korkeintaan viikon verran. Perustustöihin liittyen laiturialueelta terminaalin länsipäästä puretaan teräsrakenteinen rullaporras ja kulkusilta viikolla 10. Tämä purkutyö kestää noin kaksi viikkoa. Perustustyöt urakoi Helsingin Sataman Tekninen osasto.

Koko hankkeen perustustyöt saadaan valmiiksi huhtikuun 2007 loppuun mennessä. Laajennushankkeen varsinaiset rakennustyöt käynnistyvät huhtikuussa 2007 ja hankkeen pääurakoitsija on YIT. Koko työ valmistuu joulukuussa 2007. Hyvä uutinen on se, että veronmaksajat eivät rahoita Sataman terminaalin laajennusta, sen tekee laivayhtiö.

Terminaalin laajennusesittelyn jälkeen asukkaat esittivät kysymyksiä hankkeeseen ja yleisemminkin Sataman asioihin liittyen. Erityisesti sataman pysäköinti- ja liikennejärjestelyt sekä Katajanokan läpi kulkeva liikennevirta laivoihin ja laivoista oli pontimena moniin kysymyksiin. Sataman suunnittelupäällikkö Raili Niemelä (liikenneasiat) kertoi, että arvioin mukaan uusi pika-alus lisää vain noin 3% nykyistä liikennettä, joka on nyt keskimäärin noin 12.000 autoa päivässä. Niemelä kertoi myös, että Satama tekee erityisesti rekoille ja muulle raskaalle liikenteelle uusia, nykyistä parempia liikennejärjestelyjä ja pyrkii säätelemään nykyistä paremmin rekkojen liittymistä muun liikenteen joukkoon, erityisesti Kanavakadun alueella.

Myös laivojen melu ja päästöt puhuttivat katajanokkalaisia. Toimenpiteitä vaadittiin erityisesti kesällä saapuvien risteilijöiden aiheuttamiin melu- ja päästöongelmiin. Sataman ympäristöpäällikkö Kaarina Vuorivirta vastasi, että myös risteilijöiden on noudatettava kansainvälisiä sopimuksia erityisesti polttoaineiden rikkipitoisuuden osalta. Vuorivirta kertoi, että satamaan tulevissa laivoissa ei ole valmiuksia päästöjä vahentävän maasähkön käyttöön. Toisaalta myös epäiltiin ettei Satama itse ole tehnyt riittävästi töitä saadakseen laivat maasähkön piiriin. Toinen hyvä hyvä uutinen katajanokkalaisten kannalta on se, että Vikingin terminaaliin tulevan uusi iso pika-alus on mahdollista kytkeä maasähköön.

Lisäksi kerrottiin, että Helsingin Satama on saanut eteläsataman osalta – johon kuuluvat myös Katajanokan terminaalit ja jäänmurtajasatama – ympäristöluvan, joka tosin ei vielä ole lainvoimainen. Helsingin Sataman on 31.12.2007 mennessä esitettävä sataman ilmaan joutuvista päästöistä selvitys, jonka tavoitteena on ilmaan joutuvien päästöjen vähentäminen 10 %:lla vuoden 2003 tasosta. Lupa on määrätty tarkistettavaksi viimeistään vuoden 2012 loppuun mennessä.