Katajanokan satama-alueen liikennejärjestelyt 2007

Katajanokan satama- alueen itäosassa tehdään liikennejärjestelymuutoksia ja sinne rakennetaan uusi autotarkastusrakennus. Nykyinen C- portti Katajanokanrannan kohdalla siirtyy noin 50 metriä itään päin.

Huonokuntoinen tarkastusrakennus (K9) puretaan ja uusi tarkastusrakennus rakennetaan liikenteellisesti parempaan paikkaan. Lisäksi laivaan menevien henkilöautojen lipuntarkastuskopit uusitaan. Portin läheisyydessä oleva pysäköintialue muutetaan Katajanokanrannan suuntaiseksi.

Työt aloitettiin elokuussa ja ne valmistuvat pääosin vuoden 2007 aikana. Helsingin sataman mukaan muutostyöt varmistavat Viking Line vuoden 2008 alussa liikenteen aloittavan uuden laivan sujuvan liikennöinnin.