Katajanokan ja Kruununhaan aluesuunnitelmaluonnoksen esittely

Rakennusviraston laatima aluesuunnitelma Kruununhaan ja Katajanokan alueelle on edennyt luonnosvaiheeseen ja esitellään avoimessa asukastilaisuudessa keskiviikkona 5.9.2012 klo 18 Helsingin Yliopiston Päärakennuksen Pienessä Juhlasalissa (Fabianinkatu 33, 4 krs).

Suunnitelmiin voi tutustua klo 17.30 lähtien. Suunnitelmaluonnokseen ja käytettyyn lähtöaineistoon voi tutustua myös 27.8. – 16.9.2012 Kruununhaan asukastila Krunan Mestassa, virastomme asiakaspalvelussa sekä internet-sivuilla (www.hkr.hel.fi/aluesuunnitelmat (-> Kruununhaan ja Katajanokan aluesuunnitelma).

Sivustolta on linkki Kerrokartalla –palveluun, jossa palautetta voi antaa myös kohdistamalla sen karttaan (palvelun suora osoite http://kerrokartalla.hel.fi) .

Tilaisuudesta tiedotetaan alueen kotitalouksiin jaettavalla kutsulla viikolla 34. Lisätietoja aluesuunnitelmasta antavat rakennusvirastossa:puistot ja viheralueet: Anu Kiiskinen, p. 09 310 38419kadut ja aukiot: Marko Jylhänlehto p. 09 310 38237 asukastilaisuudesta Tarja Lahin, p. 09 310 38632