Katajanokkaseuran mielipide 4.2.2019 Kantakaupungin asemakaavojen ajantasaistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Kantakaupungin asemakaavojen ajantasaistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Katajanokkaseura esittää, että kantakaupungin asemakaavojen ajantasaistamisen kaavatyön aluerajausta laajennetaan koskemaan myös Katajanokkaa. Myös Katajanokalla on kulttuurihistoriallisesti merkittäviä puistoja, joilla on paitsi paikallista, myös alueellista ja valtakunnallista arvoa, mm. Merikasarminpuiston rauniomuuri on suojeltava asemakaavalla. Katajanokan asemakaavoja tulisi myös tarkistaa kaupunkikuvan elävöittämisen kannalta, mielenkiintoisia esimerkkejä löytyy mm. arkkitehti Mika Savelan keväällä 2010 valmistuneessa diplomityössä: “Toinen kaupunki & kaupunkielämän mahdollisuuksia Helsingissä ja Katajanokalla”.

Katajanokkaseura on hyvin kiinnostunut osallistumaan ehdotuksin ja kannanotoin alueensa kaavatyöhön.

Katajanokalla 4.2.2019

Katajanokkaseura ry

Tuula Palaste, puheenjohtaja                             Martin Bunders, sihteeri