Hätäkeskusta aletaan louhia

Helsingin hätäkeskuksen tiloja aletaan louhia Ulkoministeriön alaiseen kallioon. Työtä on jo alettu valmistella UM:n pohjoispuolen edustalla, johon tulee maanalaisen hätäkeskuksen ainoa sisään- ja ulosajoluiska. Muut uloskäynnit ja ilmanvaihtolaitteet rakennetaan eri puolille UM:n lähialuetta. Näkyvät rakennelmat tehdään Prof. Helanderin piirustusten mukaan. Rakennuslupahakemus on jo jätetty rakennusvalvontavirastoon, mutta ne ovat salaisia.

Hätäkeskus harkitsee, voisiko se silti näyttää maanpäälliset kuvat asukkaille. Väistämättä näkyville tulevat rakennelmat olisikin järkevä näyttää, koska ilman mitään tietoa lähiympäristön muutoksista hanke herättää runsaasti epätietoisuutta, eikä olisi hyvä aloitus hätäkeskuksen ja Katajanokan pitkäaikaiselle rinnakkaiselolle.  

Louhintaurakka valmistuu vuoden 2008 lopulla, jonka jälkeen sisätyöt kestävät vielä kesään 2010, jolloin hätäkeskus otetaan käyttöön.  Louhe kuljetetaan kuorma-autoilla ilmeisesti murskaamoon, koska kaikki kaupungin merentäyttökohteet ovat valitettavasti juuri nyt täynnä.

Taloyhtiöitä informoidaan ennen räjäytystöiden aloittamista, luultavasti pääsiäisen jälkeen. Lähitaloihin asennetaan tärinäanturit.