Senaatti-kiinteistöjen tiedote

Tiedote 7.3.2008

Katajanokalla asuville ja alueella toimiville:

Hätäkeskuksen rakennustyöt Katajanokalla jatkuvat normaalisti

Sisäasiainministeriö on ilmoittanut, että Helsingin hätäkeskus luopuu Katajanokalle rakennettavista tiloista. Aiemmin tehdyn linjauksen mukaisesti Helsingin hätäkeskuksen oli tarkoitus muuttaa uusiin tiloihin Katajanokalle vuonna 2010. Raha-asiainvaliokunta puolsi keskiviikkona 5.3. sisäasiainministeriön esitystä vetäytyä Katajanokan uudisrakennushankkeesta, minkä vuoksi Senaatti-kiinteistöt ja sisäasiainministeriö käyvät nyt neuvotteluja vetäytymisen ehdoista ja Senaatti-kiinteistöt hakee tiloihin uutta käyttäjää. Hätäkeskuksen mahdollisesta vetäytymisestä huolimatta rakennustyöt jatkuvat normaalisti.

Senaatti-kiinteistöistä riippumattomista syistä myös hankkeen aikatauluun on tulossa muutoksia. Helsingin kaupungin ympäristökeskus on rajoittanut louheen yöllistä ajoa, mikä pidentää louhintatöiden aikataulua. Urakoitsija ja Senaatti-kiinteistöt sopivat uudesta aikataulusta, josta tiedotamme heti, kun se on selvillä.

Lisätietoja:
johtaja Petri Turku, Senaatti-kiinteistöt p. 0205 811 760