Hätäkeskus rakenteille tänä keväänä

Hätäkeskuksen aloitus on viivästynyt ja louhintatyö alkanee vasta loppukeväällä. Hätäkeskus järjestää ennen töiden aloittamista asianmukaiset tiedotustilaisuudet taloyhtiöille.