Hätäkeskuksen uudet suunnitelmat valmistumassa

Hätäkeskuksen keväällä palkkaaman arkkitehdin Vilhelm Helanderin uudet suunnitelmat ovat viimeistelyvaiheessa. Rakennuslupaa haettaneen vielä tämän vuoden puolella. Katajanokkaseura odottaa pääsevänsä katsomaan maanpäälle tulevien, näkyvien rakennelmien suunnitelmakuvia mahdollisesti marraskuussa. Hätäkeskuksen louhintätöihin pyritään valitsemaan urakoitsija ennen joulua ja työt ja räjäytykset voivat alkaa talvella 2007.