Hätäkeskuksen rakennustyön aikataulu

Hätäkeskuksen jo hyvän aikaa meneillään olleesta rakennustyöstä on lopulta tiedotettu, mutta toistaiseksi vain yhdelle naapuritalolle, Kukkaskartanon palvelutalolle.

Senaatti-kiinteistöjen tiedotteessa 16.4.2007 kerrotaan, että meneillään olevat ajotunnelin tukiseinä- ja kaivuutyöt kestävät kesäkuun 2007 loppuun, jonka jälkeen ajotunnelia louhitaan lokakuulle 2007. Sen jälkeen louhitaan Hätäkeskuksen varsinaisia kalliotiloja vuoden 2008 lopulle saakka. Kalliotilojen sisustustöitä tehdään sen jälkeen Hätäkeskuksen valmistumiseen (joskus vuonna 2010) saakka.

Rakennushankkeesta voi kysyä: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Asko Toppinen, 0400 958 886

Hätäkeskustoiminnasta voi kysyä: johtaja Markus Grönholm, 0500 – 407 591

Työmaan louhintatöistä voi kysyä: Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, vastaava työnjohtaja Erkki Tuunela, 040 – 570 8634 ja työmaainsinööri Meeri Pöllänen, 050-341 1970