HITAS-järjestelmän kehittäminen

 Uutinen kaupungin sivuilta:

15.05.07 Hitas-järjestelmän kehittäminen

Helsingin kaupunki on teettänyt tutkimuksen Hitas-järjestelmään sisältyvästä jälleenmyyntihintojen sääntelystä. Tutkimuksen teki tarjouskilpailun jälkeen Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT. Asuntolautakunta käsittelee tutkimusraporttia kokouksessaan 22.5.2007 ja toimittanee tutkimusraportin edelleen jatkotoimenpiteitä varten kaupunginhallitukselle. Eduskunnan oikeusasiamiehelle jätetyistä hitas-asioita koskevista kanteluista oikeusasiamies antoi 22.6.2006 ratkaisun, jossa hän esitti, että Helsingin kaupunki ottaisi vielä harkittavaksi, miten Hitas-enimmäishintojen määrittämistä koskevaa järjestelmää voitaisiin kehittää siinä mahdollisesti olevien epäkohtien korjaamiseksi.
Kiinteistöviraston asuntoasiainosaston verkkosivut
Hitas-enimmäishintojen laskentamenetelmän arviointi, VTT:n tutkimusraportti (.pdf)